fbpx
quotescamera408D8217-1508-42F1-8C7C-9B81D4D48B57BF2C6754-57F9-416E-81DD-671EE8AD8D71DD13BF45-FD0E-4F5E-BCB8-EE0968EEB4D2DD13BF45-FD0E-4F5E-BCB8-EE0968EEB4D292333EC4-7DF2-4B9F-A7BF-114B75EE0347chevron_thin_rightchevron-downchevron-firstchevron-lastchevron-leftchevron-nextchevron-prevchevron-right582A3CB2-04DA-4E39-837D-58C0907011FD582A3CB2-04DA-4E39-837D-58C0907011FDchevron-upA659D4DE-32ED-45A3-A6C5-A48FFE2B488D75140C12-4E5F-4759-9FD3-4300BCD98B0CB69DB86E-0DDE-4383-BD92-653067C2563303A7445C-E555-4556-9278-5815BF71C9AF16DD793C-5D61-45BF-AFAF-6DE315DB19D01A6A983E-3DA3-4A07-ACA8-60B780BA8F5Bsearch-bigD9E58768-0281-47D1-8191-45C7CE673AF893DB4080-7C8D-467D-8E27-6ECB71C8D144C6DE3A5E-B153-4D9B-9D7B-F226C80BCB9A1D118CCB-65D4-4236-8317-A87D534DDCA8001646AA-7655-4585-ADCC-738ED6F09280
2024. 05. 26. vasárnap
  -  Evelin, Fülöp
Vásárhely

84 éve, ezen a napon érkezett Vásárhelyre Németh László

2024. április 13.

Április 13-a nevezetes nap a város történetében. Az első tanyasi internátust látogatta meg Móricz Zsigmond és Németh László.

A sárospataki példa lebegett a hódmezővásárhelyi Bethlen Gábor Református Gimnázium fiatal tanárai valamint Szénási Gyula tanyai tanító előtt, amikor az 1930-as évek legvégén kezdeményezték a szegény sorsú gyermekek középiskolai taníttatását – olvasható Szigeti János Németh László Hódmezővásárhelyen című tanulmányában és kötetében.

Az első tanyai internátust az egykori Csengettyű utca 1. sz. alatti ütött-kopott házikóban Szathmáry Lajos (1903-1994) gimnáziumi tanár hozta létre 1938-ban. A gimnáziumot is fenntartó református egyház presbitériuma is támogatta a Tanyai Tanulók Otthonát. Németh László és Móricz

Zsigmond 1940. április 13-án elutaztak városunkba, hogy megismerjék az internátust. Ez volt Németh László első vásárhelyi látogatása. Még ugyanezen a napon a két író irodalmi est vendégei voltak a városháza dísztermében, ahol a gimnázium diákjai léptek föl. Németh László sok éven keresztül erkölcsi és publicisztikai támogatást nyújtott a Tanyai Tanulók Otthonának. Cseresnyés c. drámájának honoráriumát adta a tehetségmentés céljára. Németh László az iskola fénykorában került az intézethez. Ezért is 1942-ben az internátus fölvette a Cseresnyés Otthon nevet.

1945. július 23-án Mátyás Sándor (1908-1987) tanár javasolta Németh László meghívását egészségtan-tanárnak és iskolaorvosnak. [Sipka Sándor: Németh László vásárhelyi évei. Az író 70. születésnapja tiszteletére rendezett kiállításról. = Köznevelés 1971. júl. 4. 27. évf. 11. sz. 11-13.p.] A református egyház és a Bethlen Gábor Református Gimnázium meghívásának tett eleget az író, amikor elvállalta az óraadói állást az akkor még közös igazgatású fiú- és leánygimnáziumban. Németh Lászlót Mátyás Sándor fogadta a gimnáziumban, s kísérte Vörös Mihály (1913-2000) igazgatóhoz kinevezése, majd elhelyezése ügyében. A „csendes szavú, elmélkedő vásárhelyi tanár” három és fél évig tanított Vásárhelyen.