fbpx
quotescamera408D8217-1508-42F1-8C7C-9B81D4D48B57BF2C6754-57F9-416E-81DD-671EE8AD8D71DD13BF45-FD0E-4F5E-BCB8-EE0968EEB4D2DD13BF45-FD0E-4F5E-BCB8-EE0968EEB4D292333EC4-7DF2-4B9F-A7BF-114B75EE0347chevron_thin_rightchevron-downchevron-firstchevron-lastchevron-leftchevron-nextchevron-prevchevron-right582A3CB2-04DA-4E39-837D-58C0907011FD582A3CB2-04DA-4E39-837D-58C0907011FDchevron-upA659D4DE-32ED-45A3-A6C5-A48FFE2B488D75140C12-4E5F-4759-9FD3-4300BCD98B0CB69DB86E-0DDE-4383-BD92-653067C2563303A7445C-E555-4556-9278-5815BF71C9AF16DD793C-5D61-45BF-AFAF-6DE315DB19D01A6A983E-3DA3-4A07-ACA8-60B780BA8F5Bsearch-bigD9E58768-0281-47D1-8191-45C7CE673AF893DB4080-7C8D-467D-8E27-6ECB71C8D144C6DE3A5E-B153-4D9B-9D7B-F226C80BCB9A1D118CCB-65D4-4236-8317-A87D534DDCA8001646AA-7655-4585-ADCC-738ED6F09280
2023. 12. 05. kedd
  -  Vilma
Térség

Sikerek, díjak és jövőképek a szegedi egyetem orvosi és egészségtudományi területén 

2023. november 21.

A Szegedi Tudományegyetem központi ünnepségén megnyitották a XXIX. Szent-Györgyi Albert Napok rendezvénysorozatát. Az egyetem orvosi és egészségtudományi karainak és klinikai központjának közös ünnepén az SZTE Szent-Györgyi Albert Orvostudományi Kar, Fogorvostudományi Kar, Gyógyszerésztudományi Kar, Egészségtudományi és Szociális Képzési Kar dékánjai, valamint az SZTE Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ elnöke értékelte az elmúlt év teljesítményét, valamint átnyújtották a betegellátás, az oktatás és a kutatás területén kiváló eredményeket elért dolgozók díjait.

A Szegedi Tudományegyetem orvosi és egészségtudományi ünnepén az SZTE Rektori Hivatal dísztermében ünnepi tanácsülésen nyitották meg az egyetemen novemberben hagyományos Szent-Györgyi Albert Napokat. Dr. Rovó László egyetemi tanár, a Szegedi Tudományegyetem rektora köszöntőjében arról beszélt, hogy az egyetem vezetése Szent-Györgyi Albert 1940-41-ben rektorként megfogalmazott céljait követi. Ezek a célok a rektori tárgyalóban is ott függenek a falon: az egyetem számára a tudás gyarapítását és terjesztését tűzik ki, oktatói számára azt, hogy a legjobb hallgatókból kineveljék utódjaikat, és az egyetemet a szakemberek képzésére szentelt szellemi központtá tegyék. Szent-Györgyi Albert 10 éves szegedi munkájának sokat köszönhet az egyetem, erre épülhetett az a tudatos fejlesztés is, amely Dr. Rovó László szerint az elmúlt éveket jellemezte. A 29. Szent-Györgyi Albert Napokra az egyetemhez Karikó Katalin révén már egy második Nobel-díj is kapcsolódik, Banga Ilonáról pedig, aki szintén Nobel-díjas kutató lehetett volna, ha nem tör ki a második világháború, kedden nevezik el az SZTE új orvosi és egészségtudományi képzési központját, mondta a rektor.

Dr. Lázár György egyetemi tanár, az SZTE Szent-Györgyi Albert Orvostudományi Kar dékánja beszédében elmondta, hogy a karra állami ösztöndíjasként idén 428 ponttal lehetett bekerülni, és ez volt a legmagasabb pontszám valamennyi magyarországi orvosi kar közül. A dékán eredményként értékelte, hogy az Magyar Akkreditációs Bizottság Látogatói Bizottsága, miután megtekintette a kar helyszíneit, kiemelte, hogy az SZTE SZAOK büszke lehet kiváló oktatói és hallgatói gárdájára. A német nyelvű általános orvosi osztatlan szak kiterjesztését a MAB 2023 májusában pozitívan bírálta el, ennek eredménye, hogy idén szeptembertől felmenő rendszerben elindult a német nyelvű orvosképzés a 3. évfolyamtól kezdve.

Dr. Lengyel Csaba egyetemi tanár, az SZTE Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ elnöke beszédében azt emelte ki, hogy a nyáron végrehajtott megyei integráció következtében a szentesi Bugyi István Kórház, a deszki Mellkasi Betegségek Kórháza, a megyei védőnői hálózat is a klinikai központhoz került. Az integráció eredményeként másfélszeresére nőtt a klinikai központ dolgozói létszáma és ágyszáma. Egy hónap állt a rendelkezésre, hogy az integráció jogi, igazgatási és műszaki feladatait lebonyolítsák, ezt sikerrel hajtották végre. Ennek eredményeként a régióban nőtt a betegbiztonság, optimalizálódtak a betegutak és minden szinten a legmagasabb betegellátást tudják biztosítani az itt élőknek.

Dr. Lengyel Csaba az eredmények között kiemelte, hogy 2022 decemberében 108 ággyal megkezdte működését a Purjesz Béla nevét viselő Infektológiai Klinikai és Oktatási Központ. Aláhúzta, hogy a SZAKK stratégiai célkitűzése gyermekgyógyászati ellátás 21. századi infrastruktúrájának kialakítása, és ezáltal az is, hogy a Gyermekgyógyászati Klinika és Gyermekegészségügyi Központ a gyógyítás, az oktatás és a kutatás területén is kiválósági központtá váljon. Ennek során az integrált gyermek- és ifjúságpszichiátriai ellátás centrumát biztosító új, 2500 négyzetméteres épületszárny kialakítása és műszaki átadása már megtörtént, és november 23-án a Szent-Györgyi Albert Napok keretében ünnepélyes átadása is megtörténik. Megszületett az SZTE SZAKK Kardiometabolikus Rehabilitációs Osztálya is, amelynek működésével párhuzamosan a WHO egészségügyi világszervezet megbízta az intézményt egy hatékony finanszírozási modell kidolgozására.

Dr. Baráth Zoltán egyetemi tanár, az SZTE Fogorvostudományi Kar dékánja sikerként húzta alá, hogy az SZTE Fogorvostudományi Karra felvett hallgatók létszáma a magyar és az angol nyelvű programban is évről évre stabil, sőt, a kar angol nyelvű képzése az idén felvett 65 fővel történetének legmagasabb elsőéves hallgatói létszámát érte el. A karon az elmúlt évben 4 újabb fiatal fogorvos szerzett PhD-fokozatot, és további 16 van folyamatban. A Magyar Fogpótlástani Társaság és a Magyar Gnatológiai Társaság szeptemberben megrendezett kongresszusán 7 fiatal fogorvos vett részt előadóként, ami a dékán szerint visszaigazolása annak, hogy az irány jó: helyzetbe kell hozni az ifjakat, és bekapcsolni őket nemcsak a hazai, hanem a nemzetközi szakmai diskurzusba is. Dr. Baráth Zoltán elsősorban a minőségi működés megőrzését nevezte az SZTE Fogorvostudományi Kar jövőbeli céljának.

Dr. Zupkó István egyetemi tanár, az SZTE Gyógyszerésztudományi Kar dékánja szerint a Szegedi Tudományegyetem karai joggal érezhetnek büszkeséget, a QS-rangsor igazolja, hogy az SZTE a legkiválóbb magyar egyetem, és ezt mára már két Nobel-díj is reprezentálja. A SZTE Gyógyszerésztudományi Kar magyarul és angolul folytat képzést, doktori iskolájában jelenleg 79 doktorandusz (közülük 44 külföldről érkezett) dolgozik tudományos fokozatán. Dr. Zupkó István szerint a publikációs eredmények alapján a kar az egyetem legkiválóbb karai közé tartozik. Oktatói a nemzetközi térben publikálnak, pályázati támogatásokat nyertek el, nemzetközi mobilitási programokban vesznek részt és indikátorok mutatják, hogy a kar egyes kutatócsoportjai a világ élvonalába tartoznak.

Dr. Tálosiné Dr. Tóth-Molnár Edit egyetemi tanár, az Egészségtudományi és Szociális Képzési Kar dékánja az egészségügyi felsőoktatást stratégiai területnek nevezte, amely alapvetően meghatározza az ország egészségügyi ellátását. A sikerek mellett ez megoldandó feladatokat is jelent: jelenleg 30.000 ápoló hiányzik az ellátórendszerből, pedig magasan képzett ápolók, szakasszisztensek, mentőtisztek, szülésznők, műtőssegédek nélkül nincs egészségügyi ellátás. Ezen kívül a telemedicinális és mesterséges intelligenciára alapuló technológiák is erre nyitott, képzett szakembereket kívánnak. Dr. Tálosiné Dr. Tóth-Molnár Edit kihívásokra adott reakcióként nevezte meg, hogy a kar képzési portfólióját az egészségügyi rendszer kihívásainak megfelelően bővítik és a következő két tanévben lépcsőzetesen új mesterszakokat vezetnek be, ezeknek akkreditációs munkáját 2023 szeptemberében elkezdték.

Az eseményről szóló részletes cikkünkben megtalálható a XXIX. Szent-Györgyi Albert Napok díjazottjainak névsora és laudációja.

A XXIX. Szent-Györgyi Albert Napok november 21-én 11 órától a Banga Ilona Egészségtudományi Képzési Központ névadó ünnepségével folytatódik (Szeged, Szőkefalvi-Nagy Béla utca 6.), amelyen 14 órától Prof. Dr. Barabási Albert László hálózatkutató „Hálózati orvostudomány: sejthálózatoktól az emberi betegség hálóig” címmel tart előadást.