quotescamera408D8217-1508-42F1-8C7C-9B81D4D48B57BF2C6754-57F9-416E-81DD-671EE8AD8D71DD13BF45-FD0E-4F5E-BCB8-EE0968EEB4D2DD13BF45-FD0E-4F5E-BCB8-EE0968EEB4D292333EC4-7DF2-4B9F-A7BF-114B75EE0347chevron_thin_rightchevron-downchevron-firstchevron-lastchevron-leftchevron-nextchevron-prevchevron-right582A3CB2-04DA-4E39-837D-58C0907011FD582A3CB2-04DA-4E39-837D-58C0907011FDchevron-upA659D4DE-32ED-45A3-A6C5-A48FFE2B488D75140C12-4E5F-4759-9FD3-4300BCD98B0CB69DB86E-0DDE-4383-BD92-653067C2563303A7445C-E555-4556-9278-5815BF71C9AF16DD793C-5D61-45BF-AFAF-6DE315DB19D01A6A983E-3DA3-4A07-ACA8-60B780BA8F5Bsearch-bigD9E58768-0281-47D1-8191-45C7CE673AF893DB4080-7C8D-467D-8E27-6ECB71C8D144C6DE3A5E-B153-4D9B-9D7B-F226C80BCB9A1D118CCB-65D4-4236-8317-A87D534DDCA8001646AA-7655-4585-ADCC-738ED6F09280
2023. 10. 01. vasárnap
  -  Malvin
Térség

Utólagos csatornarákötési kampányt indított az Alföldvíz!

2023. szeptember 14.

A kampány ideje alatt a csatornarákötést utólag bejelentő fogyasztók mentesülnek az 50 ezer forintos kötbérfizetési kötelezettség alól.

Az illegális csatornarákötések felderítése nemcsak az Alföldvíz Zrt. érdeke, hanem a fogyasztóké is. Az ingatlantulajdonosok többsége szabályszerű csatornahasználó, akadnak azonban olyanok, akik illegális szennyvízbekötéseikkel veszélyeztetik a szennyvízelvezetési szolgáltatás biztonságát.

Társaságunk rendszeresen ellenőrzi azokat, a kizárólag ivóvíz-szolgáltatást igénybevevőként nyilvántartott felhasználási helyeket, ahol rendelkezésre áll a szennyvízelvezető-csatorna és a rákötés műszakilag megoldható. Amennyiben munkatársaink illegális csatornarákötést derítenek fel, és a felhasználó nem tudja bizonyítani a rákötés dátumát, akkor az Alföldvíz Zrt. öt évre visszamenőleg kiszámlázza a csatornadíjat, valamint ezen felül 50 ezer forint kötbért. A csatornadíj kiszámlázásának alapját az ezen időszak alatt elfogyasztott és kiszámlázott ivóvíz mennyisége képezi.

Az ingatlantulajdonosoknak 2023. július 1-étől október 31.-ig van lehetőségük bejelenteni a korábban készült, de Társaságunk felé be nem jelentett szennyvízcsatorna rákötéseket. Amennyiben a rákötés és a házi csatorna minden műszaki előírásnak megfelel, akkor szabályos átvételi eljárás keretében lehetőség van legalizálni a csatlakozást.

A kampány időtartama alatt érkező szabálytalan közműhasználatról történő bejelentések esetében, az Alföldvíz Zrt. eltekint a kötbér kiszabásától.

A fenti időszakot követően, 2023. november 1-től az Alföldvíz Zrt. fokozott ellenőrzést hajt végre a be nem jelentett, illegális csatornarákötések felderítésére.

Az Alföldvíz tanácsai

Azok az ingatlantulajdonosok, akik bizonytalanok a csatornabekötésükkel kapcsolatban, a kellemetlenségeket úgy tudják a legkönnyebben elkerülni, ha a következő tanácsokat megfogadják:

  • első lépésként nézzék meg a vízdíjszámlájukat, hogy szerepel-e rajta az elvezetett mennyiséggel arányos szennyvízdíj tétel! Különösen fontos ez a lépés ingatlanvásárlás esetén;
  • ellenőrizzék, hogy az ingatlanból távozó szennyvíz a közcsatornába vagy emésztőbe, derítőbe kerül-e!;
  • az Alföldvíz ügyfélszolgálati irodái készséggel állnak rendelkezésére azon ügyfeleknek, akik bizonytalanok a teendők tekintetében, illetve akik esetleges szabálytalan bekötésük megszüntetése vagy rendezése érdekében a türelmi idő alatt szeretnék a bejelentést megtenni.

A bejelentést követően az Alföldvíz helyszíni ellenőrzés alapján és a jogszabályi előírások betartásával dönt a bekötés utólagos engedélyezéséről vagy megszüntetéséről. A döntést követően az ingatlantulajdonosnak gondoskodnia kell a jogszabályi előírásoknak megfelelő víziközmű-használat kialakításáról, annak érdekében, hogy a kötbér fizetés alól mentesíthető legyen.

Bővebb tájékoztató a szennyvízcsatorna bekötés szabályos műszaki kialakításával kapcsolatos előírásokról, az Alföldvíz honlapján olvasható.

https://www.alfoldviz.hu/ugyfelszolgalat/muszaki-ugyek/uj-szennyvizbekotes-letesitese

A szennyvíz folyamatos és biztonságos elvezetésének érdekében, a szabályos közműhasználat mindannyiunk közös feladata és érdeke.

Forrás: alföldviz.hu

A kép illusztráció.