fbpx
quotescamera408D8217-1508-42F1-8C7C-9B81D4D48B57BF2C6754-57F9-416E-81DD-671EE8AD8D71DD13BF45-FD0E-4F5E-BCB8-EE0968EEB4D2DD13BF45-FD0E-4F5E-BCB8-EE0968EEB4D292333EC4-7DF2-4B9F-A7BF-114B75EE0347chevron_thin_rightchevron-downchevron-firstchevron-lastchevron-leftchevron-nextchevron-prevchevron-right582A3CB2-04DA-4E39-837D-58C0907011FD582A3CB2-04DA-4E39-837D-58C0907011FDchevron-upA659D4DE-32ED-45A3-A6C5-A48FFE2B488D75140C12-4E5F-4759-9FD3-4300BCD98B0CB69DB86E-0DDE-4383-BD92-653067C2563303A7445C-E555-4556-9278-5815BF71C9AF16DD793C-5D61-45BF-AFAF-6DE315DB19D01A6A983E-3DA3-4A07-ACA8-60B780BA8F5Bsearch-bigD9E58768-0281-47D1-8191-45C7CE673AF893DB4080-7C8D-467D-8E27-6ECB71C8D144C6DE3A5E-B153-4D9B-9D7B-F226C80BCB9A1D118CCB-65D4-4236-8317-A87D534DDCA8001646AA-7655-4585-ADCC-738ED6F09280
2024. 06. 21. péntek
  -  Alajos, Leila
Makó

Átadták a jubileumi pedagógus díszdiplomákat Makón! Ők az idei díjazottak!

2023. augusztus 20.

A délutáni, Szent István király tiszteletére tartott ünnepségen köszöntötték az idei díjazottakat.

Az államalapításunk alkalmából szervezett városi rendezvény nyitányaként a 30. Nemzetközi Fúvószenekari Találkozón részt vevő zenekarok adtak ízelítőt saját repertoárjukból., miközben bevonultak a Csanád vezér térre. Egyébként egyszerre félezer zenész lépett fel összesen a városban az ünnepi programokon. A házigazda a Makói Magán Zeneiskola volt, akik külön erre az alkalomra egy projektzenekart hoztak létre, amelynek karmestere, a házigazda,  Dr. Csikota József a Makói Magán Zeneiskola igazgatója, a Szegedi Tudományegyetem Bartók Béla Művészeti Karának adjunktusa, a Közép-Kelet Európai Fúvószenei Szövetség elnöke volt.

Az ünnepség elején bevonult a Cseh Nemzeti Szimfonikus Koncert Fúvószenekar, a Csíkszentsimoni Fúvószenekar, a Lettországi Liepaja Város Ifjúsági Fúvószenekara, a Josif Marinkovic Zeneiskola Fúvószenekar Szerbiából, Zrajanimból.  A Szabadkai Fúvószenekar, Szentes Város Fúvószenekara, és a Magyar Honvédség Kinizsi Pál 30. Páncélozott Gyalogdandár Hódmezővásárhely Helyőrségi Zenekar.

Az ünnepség kezdetén a Világkonferencián részt vevő fúvószenekarok, valamint a Dr. Mihálka György Városi Vegyeskarral közösen adták elő a Himnuszt.

Makón hagyomány, hogy a település pedagógiai életében régóta tevékenykedő, köztiszteletben álló pedagógusokat egy-egy szép évforduló kapcsán a város színe előtt, ünnepélyes keretek között köszöntjük. Farkas Éva Erzsébet polgármester nyújtotta át az elismeréseket.

Arany diplomát adott át Sándor Jánosné Szilágyi Etelka részére, aki 50 évvel ezelőtt szerezte pedagógusi diplomáját.

Sándor Jánosné Szilágyi Etelka 1950-ben született, Makón. Középiskolai tanulmányait a József Attila Gimnázium matematika-fizika szakos osztályában, Domonkos Géza és Marosvári Sándor tanár úr szárnyai alatt végezte.

1973-ban szerzett matematika-kémia szakos általános iskolai tanári diplomát a Szegedi Tanárképző Főiskolán. Ezt követően Bács-Kiskun megyében, a Szanki Általános Iskolában dolgozott matematika-kémia szakos tanárként. Tanítványaival igyekezett megszerettetni ezeket a természettudományos tárgyakat, diákjai közül többen is a kémia területén tanultak tovább.

Napközis nevelőként is tevékenykedett. 2007-ben vonult nyugdíjba, azonban 2010-ig óraadóként is foglalkoztatták. 2016-ban költözött vissza Makóra.

Gyémánt diplomát vehetett át Szabó Lajosné, aki 60 évvel ezelőtt szerezte pedagógusi diplomáját.

Szabó Lajosné 1941-ben született Makón. Általános és középiskolai tanulmányait Makón végezte, majd az érettségi bizonyítvány megszerzését követően 1963-ban tanítói diplomát szerzett.

Odaadó lelkiismeretes munkája, a hivatása és a gyerekek iránti szeretete visszaigazolásaként éli meg, hogy volt tanítványai a mai napig felismerik, szeretettel üdvözlik.

Szakmai munkája elismeréseként 1988-ban Miniszteri Dicséretben részesült.

Nyugdíjas éveinek mindennapjait családja, unokái körében tölti.

Rubin diplomát vehetett át Nagy Sándorné Dobsa Rozália, aki 70 évvel ezelőtt szerezte pedagógusi diplomáját.

Nagy Sándorné Dobsa Rozália 1933-ban született. 1953-ban tett tanítói képesítő vizsgát. 1953-tól 1956-ig Nagylakon, majd a makói Kálvin Téri Általános Iskolában tanított 1991-ig.

Földeákon 3 évig dolgozott tanítóként, majd Makóra került, ahol kezdetben a Bajza József, néhány évvel később a Szoboszlai Imre, majd 1978-tól a Kun Béla Általános Iskolában tanított egészen 1996-os nyugdíjba vonulásáig.

Munkáját több alkalommal is elismerték.

  • 1980-ban Kiváló Munkáért kitüntetést,
  • 1986-ban Dicsérő Oklevelet,
  • 1988-ban Pedagógus Szolgálati Emlékérmet vehetett át.

1989-ben vonult hivatalosan nyugdíjba, azonban ezt követően is, 50 esztendőn át tanított Makón, Kiszomboron és Királyhegyesen.

Nagy Sándorné Dobsa Rozália úgy érzi, jó ügyért, a gyerekekért dolgozhatott.

A következő idézettel tekint vissza életére és munkájára:

„Csak az élet az, mi hamar elszalad. Amit szeretve tettünk benne az örökre megmarad.”

A polgármester rubin diplomát adott át Dr. Keczer Tamás részére, aki 70 évvel ezelőtt szerezte pedagógusi diplomáját.

Dr. Keczer Tamás 1932-ben született Budapesten. A Makói József Attila Gimnáziumban tett érettségi vizsgát 1950-ben. A Szegedi Tanárképző Főiskola természetrajz-testnevelés szakát 1953-ban végezte el. Tevékenykedett tanárként, testnevelési szakfelügyelőként, kollégium-igazgatóként.

1972-ben elvégezte a József Attila Tudományegyetem pedagógia-pszichológia szakát. 1970-1977 között a Makói József Attila Gimnáziumban tanított biológiát és pszichológiát. 1979-ben doktori címet szerzett pszichológiából. 1978-1985 között a Juhász Gyula Tanárképző Főiskola pszichológia tanszékén oktatott adjunktusként, végül megbízott tanszékvezetőként, valamint 10 éven keresztül óraadóként tevékenykedett a József Attila Tudományegyetem Pedagógiai Tanszékén.

1986-ban a Művelődési Minisztérium főosztályvezetője lett, majd 1989-1990 között államtitkár-helyettes volt az Országos Sporthivatalban.

1990-ben vonult nyugdíjba. 1991-2000 között a makói Művelődési Osztály vezetőjeként dolgozott.

Pedagógiai életművééért 2006-ban megkapta a Magyar Bronz Érdemkeresztet, majd ugyanebben az évben Makó városa díszpolgárának választotta.

Minden díjazottnak szívből gratulál a Promenad24 szerkesztősége is!

Ezután Müller József: Kossuth indulója csendült föl az összes zenekar előadásában! Vezényelte: Szabó Ferenc, a Magyar Fúvószenei és Mazsorett Szövetség elnöke, a Széchenyi Egyetem Művészeti Karának tanára, a Győr Symphonic Band karmestere.

Farkas Éva Erzsébet köszöntő beszédében kifejtette:

„Kulturális értéket adni, egységbe fogni, összhangba hozni, a haza a város szeretetével övezve. Akár örömben, akár fájdalomban, békés vagy viharos időszakokban. Hála és köszönet ennek az élménynek a megtapasztalásáért az elmúlt napok koncerteseményein, konferencia- előadásai keretében elhangzottak alapján. És köszönetem fejezem ki dr. Csikota József karnagy- igazgatónak, minden jelenlévő karmesternek, zenekarnak, a fennállásának 30. évfordulóját ünneplő Makói Magánzeneiskolának és a Fúvószenekarok és együttesek Magyarországi és Közép-kelet-európai Szövetségének.”

Hozzátette:

„Szent István királyunk minden egyes évben felajánlotta, teremtője elé helyezte szolgálatát, térdre borulva, királyként, imádságban fohászkodva nemzetéért. Mi az, ami tehát megtart? Tetteink mellett mindaz, amit térdre borulva, imába helyezni képesek vagyunk mi, emberek. Ezzel az alázatos térdre hajlással szólít bennünket ma is, hogy mindig a legfőbb fényre tudjunk tekinteni bármilyen viszályok időszakában is.”

Dr. Csikota József karnagy-igazgatóval közösen köszöntötték a világkonferencián részt vevő zenekarokat. Ezután az új kenyér megszentelésére és megáldására került sor.

Ezen a napon az ősi hagyományoknak megfelelően, az államalapításon túl az új gabonából készített kenyeret is ünnepeljük. A múltban gyökerező szokás, hogy az új kenyeret a történelmi egyházak képviselői augusztus 20-án megszentelik és megáldják.

Biró István görög-katolikus parókus, Pálfai Zoltán római katolikus plébános, és Talpas Petra református lelkés szentelte és áldotta meg a város új kenyerét.

A városi ünnepség zárásaként az összes zenekar közreműködésével és a Dr. Mihálka György Városi Vegyeskarral közösen a Boldogasszony Anyánk című dalt! énekelték el. A Vegyeskart Gilinger Ildikó vezeti. Vezényelt: Dr. Marosi László karmester, az UNESCO Béke nagykövete, a Magyar Honvédség tartalékos őrnagya, a Floridai Egyetem nyugalmazott professzora.

Mint minden évben most is a kis cipókat kaptak a jelenlévők, amiket a makói Forrai Pékség készített a nemzeti ünnepünk alkalmából.