quotescamera408D8217-1508-42F1-8C7C-9B81D4D48B57BF2C6754-57F9-416E-81DD-671EE8AD8D71DD13BF45-FD0E-4F5E-BCB8-EE0968EEB4D2DD13BF45-FD0E-4F5E-BCB8-EE0968EEB4D292333EC4-7DF2-4B9F-A7BF-114B75EE0347chevron_thin_rightchevron-downchevron-firstchevron-lastchevron-leftchevron-nextchevron-prevchevron-right582A3CB2-04DA-4E39-837D-58C0907011FD582A3CB2-04DA-4E39-837D-58C0907011FDchevron-upA659D4DE-32ED-45A3-A6C5-A48FFE2B488D75140C12-4E5F-4759-9FD3-4300BCD98B0CB69DB86E-0DDE-4383-BD92-653067C2563303A7445C-E555-4556-9278-5815BF71C9AF16DD793C-5D61-45BF-AFAF-6DE315DB19D01A6A983E-3DA3-4A07-ACA8-60B780BA8F5Bsearch-bigD9E58768-0281-47D1-8191-45C7CE673AF893DB4080-7C8D-467D-8E27-6ECB71C8D144C6DE3A5E-B153-4D9B-9D7B-F226C80BCB9A1D118CCB-65D4-4236-8317-A87D534DDCA8001646AA-7655-4585-ADCC-738ED6F09280
2024. 07. 15. hétfő
  -  Henrik, Roland
Vásárhely

Márton-napi lámpás felvonulás volt a kertvárosi ovinál

2022. november 11.

A rendezvénynek már komoly hagyománya van. A gyerekek libás dalokat, mondókákat tanultak, elevenítettek fel. Több mint 200-an vonultak lámpásokkal az idén.

A vásárhelyi Kertvárosi Katolikus Óvoda azt írja:

A Márton-napi (november 11.) népszokások egyrészt az év végéhez, a mezőgazdasági munkák befejeződéséhez, illetve az advent közeledtéhez kötődnek, másrészt ahhoz a legendához, amely szerint Szent Márton egy liba ólban próbált elrejtőzni, amikor püspökké akarták megválasztani, de a ludak elárulták gágogásukkal. 

Egy hideg téli este Márton találkozott egy koldussal, akit rablók vertek meg és fosztottak ki. Szent Márton kardjával kettévágta köpönyegét, és a didergő koldusra terítette. Éjszaka álmában megjelent neki Jézus a koldusnak adott köpenyben. A jelenés után hamarosan megkeresztelkedett, és még katonaként fegyver nélkül indult egy csatába. Végül a harc elmaradt, és az emberek ezt Márton csodatételének hitték. Szent István királyunk a pogány Koppány elleni harcban az ő támogatását kérte, és a győzelem után a magyar királyok patrónusa lett.

A lámpás felvonulás, a fáklyák vagy lámpások fénye Szent Márton jó cselekedeteit szimbolizálják, és világosságot hoznak minden igaz ember életébe – ezt a gondolatot kívántuk átadni, erősíteni a gyermekekben, családjaikban.

Az esemény előzményeként a gyermekek megismerkedtek Szent Márton legendájával, és a hozzá fűződő népi hagyományokkal. Vizuális tevékenységek keretein belül lámpásokat készítettek, továbbá szép munkák születtek a lovon ülő Mártonról is. Libás dalokat, mondókákat tanultak, elevenítettek fel.

Az óvoda külsőségeiben is megjelentek a hagyományokra utaló jegyek: lámpásokkal, képekkel, s egyéb szimbólumokkal díszítettük a csoportszobákat, az ablakokat, ezzel is kifejezve a hagyományra jellemző hangulatot.

Nagyon szép és kifejező volt a közel 200 kisgyermek és a velük tartó családtagjaik, gyermekdalokkal kísért, gyermekek által készített lámpásokkal történő vonulása. Az óvoda mellett található, zöld területhez vezető utat az óvó nénik által készített lámpások szegélyezték. Ide vezette a csoportokat egy, Mártont és a lovát szimbolizáló, piros köpönyeges lovas és a lova: „Csöpi”. A helyszíni közös dalolást követően visszatértünk az óvodánk udvarára, ahol libazsíros kenyérrel vendégeltük meg a szülőket, gyerekeket. E közben kellemes beszélgetéssel telt a közös családi program.

A Márton napi esemény szervezői Gulyásné Pintér Kitti és Lestár Magdolna óvodapedagógusok voltak. Köszönjük szépen Czuczi István és Czuczi-Molnár Anita (Gold-Stud Kft.) szülőknek, hogy segítették Márton ideérkezését, Csöpi lovuk hátán. A kedves szülők felajánlásait, gazdagabbá téve a vendéglátást!

Örülünk, hogy a családok, ismerősök, kisebb és nagyobb gyermek velünk töltötték ezt a szép, estébe hajló délutánt, s együtt ünnepelhettünk!