quotescamera408D8217-1508-42F1-8C7C-9B81D4D48B57BF2C6754-57F9-416E-81DD-671EE8AD8D71DD13BF45-FD0E-4F5E-BCB8-EE0968EEB4D2DD13BF45-FD0E-4F5E-BCB8-EE0968EEB4D292333EC4-7DF2-4B9F-A7BF-114B75EE0347chevron_thin_rightchevron-downchevron-firstchevron-lastchevron-leftchevron-nextchevron-prevchevron-right582A3CB2-04DA-4E39-837D-58C0907011FD582A3CB2-04DA-4E39-837D-58C0907011FDchevron-upA659D4DE-32ED-45A3-A6C5-A48FFE2B488D75140C12-4E5F-4759-9FD3-4300BCD98B0CB69DB86E-0DDE-4383-BD92-653067C2563303A7445C-E555-4556-9278-5815BF71C9AF16DD793C-5D61-45BF-AFAF-6DE315DB19D01A6A983E-3DA3-4A07-ACA8-60B780BA8F5Bsearch-bigD9E58768-0281-47D1-8191-45C7CE673AF893DB4080-7C8D-467D-8E27-6ECB71C8D144C6DE3A5E-B153-4D9B-9D7B-F226C80BCB9A1D118CCB-65D4-4236-8317-A87D534DDCA8001646AA-7655-4585-ADCC-738ED6F09280
2023. 05. 29. hétfő
  -  Magdolna
Vásárhely

Máriát, a Magyarok Nagyasszonyát ünnepelte a Kertvárosi Óvoda pénteken

2022. október 08.

Minden év október első felében ünnepli a Kertvárosi Katolikus Óvoda gyermek és felnőtt közössége együtt, az intézmény védőszentjét. A Katica csoportos gyermekek mellett az óvodapedagógusok dalokkal, versekkel, a gyermekek csoportonként egy-egy imával gazdagították ezt a szép napot.

„Magyarok Nagyasszonya (latinul: Patrona Hungarie) Szűz Mária egyik elnevezése, mely
kifejezi különleges kapcsolatát hazánkkal, Magyarországgal. A magyar katolikus egyház október 8-án főünneppel emlékezik meg a Szűzanya oltalmazó pártfogásáról. Ilyenkor a papság és a hívek Mária közbenjárását kérik Magyarországért és a magyar nemzetért”
– részletezte ennek az ünnepnek egyik legfontosabb mibenlétét lapunknak Patócsné Kőrösi Katalin, a Kertvárosi Katolikus Óvoda vezetője.

Hangsúlyozta, a magyarok szoros kötődése Máriához és az ünnep eredete Államalapító Szent István királyhoz kapcsolódik, aki a lejegyzett legenda szerint, 1038. augusztus 15-én, Nagyboldogasszony
napján, halála előtt ajánlotta föl Magyarországot Szűz Máriának: E felajánlást őseink nemzedékről nemzedékre adták tovább szent örökségként. Rómában a Szent Péter-bazilika altemplomában magyar művészek alkotásaival díszített kápolna is található, melyet 1980. október 8-án, negyven éve szentelt fel Szent II. János Pál.

„Az ünnep kapcsán is fontosnak tartjuk a gyermekekben a magyarságtudat megalapozását.
A gyermekek Máriát a saját édesanyjukhoz tudják hasonlítani, s ezért, ahogyan az édesanya oltalmazza, védi a gyermekét, ahhoz hasonlatosan kértük imáinkkal Mária védelmező pártfogását országunkra, városunkra, óvodánkra, gyermekeinkre és családjainkra. Nagyon bensőséges ünnep keretein belül emlékezünk meg a védőszentünkről: A Katica csoportos gyermekek mellett az óvodapedagógusok dalokkal, versekkel, a gyermekek csoportonként egy-egy imával gazdagították ezt a szép napot. Mária szobra elé egy-egy szál, nemzeti színű szalaggal átkötött, fehér virágot helyeztek el a „Mária, Mária szép virágszál…” kezdetű ének kíséretében.”
– zárta gondolatait az óvoda vezetője.