quotescamera408D8217-1508-42F1-8C7C-9B81D4D48B57BF2C6754-57F9-416E-81DD-671EE8AD8D71DD13BF45-FD0E-4F5E-BCB8-EE0968EEB4D2DD13BF45-FD0E-4F5E-BCB8-EE0968EEB4D292333EC4-7DF2-4B9F-A7BF-114B75EE0347chevron_thin_rightchevron-downchevron-firstchevron-lastchevron-leftchevron-nextchevron-prevchevron-right582A3CB2-04DA-4E39-837D-58C0907011FD582A3CB2-04DA-4E39-837D-58C0907011FDchevron-upA659D4DE-32ED-45A3-A6C5-A48FFE2B488D75140C12-4E5F-4759-9FD3-4300BCD98B0CB69DB86E-0DDE-4383-BD92-653067C2563303A7445C-E555-4556-9278-5815BF71C9AF16DD793C-5D61-45BF-AFAF-6DE315DB19D01A6A983E-3DA3-4A07-ACA8-60B780BA8F5Bsearch-bigD9E58768-0281-47D1-8191-45C7CE673AF893DB4080-7C8D-467D-8E27-6ECB71C8D144C6DE3A5E-B153-4D9B-9D7B-F226C80BCB9A1D118CCB-65D4-4236-8317-A87D534DDCA8001646AA-7655-4585-ADCC-738ED6F09280
2022. 10. 06. csütörtök
  -  Brúnó, Renáta
Vásárhely

Elhunyt Novák Istvánné Dékány Magdolna

2022. augusztus 19.

A Hódmezővásárhelyi Nádor Utcai Óvoda egykori pedagógusa volt, fájó szívvel búcsúznak tőle.

Az intézmény közölte:

Fájó szívvel búcsúzunk szeretett munkatársunktól!

Novák Istvánné Dékány Magdolna a hódmezővásárhelyi Bethlen Gábor Gimnáziumban érettségizett 1977 évben. A Szarvasi Óvónőképzőben folytatta tanulmányait nappali tagozaton. 1979 évben, diplomája megszerzése után a Hódmezővásárhelyi Nádor Utcai Óvodában kezdett dolgozni, óvodapedagógusként.

Az óvodában a gyerekek, a szülők és a munkatársak szeretettel fogadták! Munkáját az első pillanattól kezdve lelkiismeretesen, felkészülten, pontosan és igényesen végezte. Az akkoriban jellemző magas óvodai csoportlétszámok ellenére is nyugodt, kiegyensúlyozott, szeretetteljes légkört tudott kialakítani óvodai csoportjaiban.

Pályakezdőként követendő mintaként szolgáltak számára vezetői és az idősebb kollégák gyermekszerető, szakmailag felkészült, hivatásukat tisztelő, szerető magatartása.

Aktívan munkálkodott a „Város Peremén” óvodai alapítvány létrehozásában valamint a további évtizedes működtetésében alapítványi elnökként. A mindennapi munkavégzés mellett mindig lehetett számítani a plusz feladatokban való közreműködésére pl.: társadalmi munka végzése, óvodai bálak és egyéb programok, rendezvények szervezésében, megvalósításában.   

Óvodapedagógusként főiskolás hallgatók szakmai gyakorlati képzését szakmai tudásával, pontos és precíz felkészültségével, mintaértékű pedagógusi attitűdjével sok – sok alkalommal segítette, mentorálta. Pedagógiai, módszertani ismereteit önképzés és szervezett iskolarendszerű továbbképzések keretein belül folyamatosan bővítette. 2000 évben Gyógytestnevelés szakirányú szakképzetséget szerzett. 2003 évben eleget tett a pedagógus szakvizsga követelményeinek. Ezt követően több mint 11 éven keresztül tartott az óvodában tartásjavító tornát a gyerekeknek.  

Vidám, jókedvű, pozitív életszemléletű egyéniségéből adódóan az óvodai csoportjába járó gyermekek és szüleik csodálták, szerették, tisztelték.

Mindig és mindenkor számíthattunk kitartó, lelkiismeretes munkájára, pályázatokban való aktív részvételére. Napi munkájában az óvodai szülői közösséggel, a vezetőséggel és munkatársaival kiváló, együttműködésre épülő kapcsolatot ápolt. Több éven keresztül végzett vezetői feladatokat (tagóvodavezetőként).

Két évtizeden keresztül volt az óvoda gyermekvédelmi felelőse. Ezen irányú munkáját is körültekintően, különleges elhivatottsággal, empátiával, segítőkészséggel végezte.

Szeretett kollégánk 2018 november hónapjában 40 év szolgálati idő után megkezdte a már nagyon várt nyugdíjas éveit. Az aktív, tartalmas és sikeres szakmai életút lezárásaként Miniszteri (Pedagógus Szolgálati Emlékérem) elismerő oklevélben részesült.

Megrendülten állunk a történtek előtt!

Magdika! Hiányozni fogsz nagyon!                

Pihenésed legyen áldott!

A NÁDOR UTCAI ÓVODA VEZETŐSÉGE,

JELENLEGI ÉS VOLT MUNKATÁRSAI