quotescamera408D8217-1508-42F1-8C7C-9B81D4D48B57BF2C6754-57F9-416E-81DD-671EE8AD8D71DD13BF45-FD0E-4F5E-BCB8-EE0968EEB4D2DD13BF45-FD0E-4F5E-BCB8-EE0968EEB4D292333EC4-7DF2-4B9F-A7BF-114B75EE0347chevron_thin_rightchevron-downchevron-firstchevron-lastchevron-leftchevron-nextchevron-prevchevron-right582A3CB2-04DA-4E39-837D-58C0907011FD582A3CB2-04DA-4E39-837D-58C0907011FDchevron-upA659D4DE-32ED-45A3-A6C5-A48FFE2B488D75140C12-4E5F-4759-9FD3-4300BCD98B0CB69DB86E-0DDE-4383-BD92-653067C2563303A7445C-E555-4556-9278-5815BF71C9AF16DD793C-5D61-45BF-AFAF-6DE315DB19D01A6A983E-3DA3-4A07-ACA8-60B780BA8F5Bsearch-bigD9E58768-0281-47D1-8191-45C7CE673AF893DB4080-7C8D-467D-8E27-6ECB71C8D144C6DE3A5E-B153-4D9B-9D7B-F226C80BCB9A1D118CCB-65D4-4236-8317-A87D534DDCA8001646AA-7655-4585-ADCC-738ED6F09280
2022. 07. 02. szombat
  -  Ottó
Vásárhely

A köszönet hangján

2022. május 17.

A Hódmezővásárhelyi SZC Cseresnyés Kollégiumban működő Dr. Sipka Sándor Kollégiumi Kulturális Alapítvány elnöke és a 80 év tanúi könyv szerkesztője szeretne köszönetet mondani a több mint egy millió forintos adományért, melyet az ingyenes kiadvány olvasói juttattak el az alapítványhoz.

A Hódmezővásárhelyi SZC Cseresnyés Kollégiumban működő Dr. Sipka Sándor Kollégiumi Kulturális Alapítvány fontos feladatának tartja a kollégiumi hagyományok ápolását, a kollégium történetének megismertetését a jelenlegi diákokkal.

Ehhez nagy segítséget adott a 80 év tanúi címűkiadvány, melyet büszkén vesznek kezükbe egykori és jelenlegi kollégistáink is. Az érdeklődők számára ingyenesen elérhető kiadvány sikerét, a felbecsülhetetlen eszmei értéken túl, a pályázati támogatás elnyerése, valamint az olvasók 1.260.500 Ft-os önkéntes adománya koronázta meg.

Mint az Alapítvány elnöke, köszönettel tartozom minden támogatónak. Külön kiemelném a szerzőt, Pataki Béla nevelőtanárt, aki éveken át, minden térítés nélkül dolgozott, önzetlenül lemondva szerzői honoráriumáról, hogy ez a jelentős bevétel is a tanulóinkat gazdagítsa.

Szalkai László
címzetes igazgató, az alapítvány elnöke

(A fotón Péter Zsuzsa által készített „Olvasó fiú” 1961-ben alkotott szobra látható, amit egy kollégista fiúról mintázott, Molnár Gyuláról. 
Balról a szerző, Pataki Béla, Kiss Pál az alapítvány titkára és Szalkai László, az alapítvány elnöke látható.)