quotescamera408D8217-1508-42F1-8C7C-9B81D4D48B57BF2C6754-57F9-416E-81DD-671EE8AD8D71DD13BF45-FD0E-4F5E-BCB8-EE0968EEB4D2DD13BF45-FD0E-4F5E-BCB8-EE0968EEB4D292333EC4-7DF2-4B9F-A7BF-114B75EE0347chevron_thin_rightchevron-downchevron-firstchevron-lastchevron-leftchevron-nextchevron-prevchevron-right582A3CB2-04DA-4E39-837D-58C0907011FD582A3CB2-04DA-4E39-837D-58C0907011FDchevron-upA659D4DE-32ED-45A3-A6C5-A48FFE2B488D75140C12-4E5F-4759-9FD3-4300BCD98B0CB69DB86E-0DDE-4383-BD92-653067C2563303A7445C-E555-4556-9278-5815BF71C9AF16DD793C-5D61-45BF-AFAF-6DE315DB19D01A6A983E-3DA3-4A07-ACA8-60B780BA8F5Bsearch-bigD9E58768-0281-47D1-8191-45C7CE673AF893DB4080-7C8D-467D-8E27-6ECB71C8D144C6DE3A5E-B153-4D9B-9D7B-F226C80BCB9A1D118CCB-65D4-4236-8317-A87D534DDCA8001646AA-7655-4585-ADCC-738ED6F09280
2021. 12. 09. csütörtök
  -  Natália
Vásárhely24.com archívum

Sikeresen elkezdődött Magyarcsanád község belterületi csapadékvíz elvezetési rendszer létrehozása

2021. május 31.

A település a TOP-2.1.3-16-CS1-2019-00009 „Környezetvédelmi infrastruktúra fejlesztés Magyarcsanádon” című pályázati konstrukció kapcsán 200 000 000 forint vissza nem térítendő európai uniós támogatást nyert a Széchényi 2020 program keretén belül.

Projekt célja: Magyarcsanádon belterületi csapadékvíz elvezetési rendszer létrehozása, amely csökkenti a községben a belvíz- és helyi vízkár veszélyeztetettségét. Elősegíti az éghajlatváltozáshoz történő alkalmazkodást és a kockázatok megelőzését valamint növeli a település környezeti biztonságát, javítja a környezet állapotát és a felszíni vizek minőségét. A projekt további célja a településen már meglévő, korábban kiépült elvezető rendszerének bővítése, csapadék és belvízelvezető csatornák műtárgyainak fejlesztése. További célkitűzések között szerepel a község népességmegtartó erejének fokozása illetve a megfelelő lakókörnyezet kialakítása.

A fejlesztés hatására megvalósul a település belterületi csapadékvíz elvezetési, – gazdálkodási rendszerének kialakítása, fejlesztése, környezetbiztonságának növelése, környezeti állapotának javítása, a belterületek ár-, belvíz- és helyi vízkár veszélyeztetettségének csökkentése. A beruházás eredményeként a csapadékvíz hasznosítása érdekében szikkasztó kutak kerülnek kiépítésre mely a vízgyűjtő gazdálkodást segíti elő.

A projekt az Európai Regionális Fejlesztési Alap és Magyarország költségvetése társfinanszírozásával valósul meg.

 

borítókép illusztráció