fbpx
quotescamera408D8217-1508-42F1-8C7C-9B81D4D48B57BF2C6754-57F9-416E-81DD-671EE8AD8D71DD13BF45-FD0E-4F5E-BCB8-EE0968EEB4D2DD13BF45-FD0E-4F5E-BCB8-EE0968EEB4D292333EC4-7DF2-4B9F-A7BF-114B75EE0347chevron_thin_rightchevron-downchevron-firstchevron-lastchevron-leftchevron-nextchevron-prevchevron-right582A3CB2-04DA-4E39-837D-58C0907011FD582A3CB2-04DA-4E39-837D-58C0907011FDchevron-upA659D4DE-32ED-45A3-A6C5-A48FFE2B488D75140C12-4E5F-4759-9FD3-4300BCD98B0CB69DB86E-0DDE-4383-BD92-653067C2563303A7445C-E555-4556-9278-5815BF71C9AF16DD793C-5D61-45BF-AFAF-6DE315DB19D01A6A983E-3DA3-4A07-ACA8-60B780BA8F5Bsearch-bigD9E58768-0281-47D1-8191-45C7CE673AF893DB4080-7C8D-467D-8E27-6ECB71C8D144C6DE3A5E-B153-4D9B-9D7B-F226C80BCB9A1D118CCB-65D4-4236-8317-A87D534DDCA8001646AA-7655-4585-ADCC-738ED6F09280
2024. 06. 22. szombat
  -  Paulina
Promenad.hu archívum

A koronavírus-járványról szóló törvény is módosulhat

2021. május 13.

A koronavírus-világjárvány elleni védekezésről szóló jogszabályt is módosítaná az Országgyűlés törvényalkotási bizottsága.

A testület a csütörtöki ülésén az előterjesztéshez kiegészítést fogadott el: ha a veszélyhelyzetet a kormány az őszi ülésszak első ülésnapját követő 15. nap előtt megszünteti, akkor a feloldást megelőző napon hatályos kormányrendeleteknek azon rendelkezéseit, amelyek a veszélyhelyzet megszűnése utáni időszakra állapítanak meg általánosan kötelező magatartási szabályt, az őszi ülésszak első ülésnapját követő 15. napig továbbra is alkalmazni kell.

Az ingatlan-nyilvántartásról szóló törvényjavaslatot a külföldön kiállított magán- és közokiratok elektronikus okirattá alakításának szabályozása érdekében módosítják, valamint kiegészítik egyes szociális, gondnoksági és gyámsági ügyekhez kapcsolódó ingatlan ellenőrzések miatt.

A változtatások a fővárosi és megyei kormányhivatalok elektronikus ügyintézésével kapcsolatos jogszabály esetében lehetővé teszik, hogy az aláírópadon tett aláíráson a biometrikus összehasonlítás mellett írásszakértői vizsgálat is történjen, valamint az aláírópad alkalmazásakor az arra feljogosítottak az aláíráshoz kapcsolódó titkosított adatelemekben kezelt személyes adatokat is megismerhetik.

A közélet befolyásolására alkalmas tevékenységet végző civil szervezetek átláthatóságáról szóló törvényjavaslatban az ötmillió forintot elérő mérlegfőösszeggel rendelkező civil szervezetek éves beszámolójára és közhasznúsági mellékletének elektronikus megküldésére vonatkozó kötelezettséget egy évvel kitolják a megfelelő felkészülési idő biztosítása érdekében. A módosítás biztosítja továbbá, hogy a külföldről támogatott szervezetek átláthatóságáról szóló törvény hatályvesztése miatt a nyilvántartásból töröljék azt, hogy az egyesület vagy az alapítvány külföldről támogatott szervezetnek minősül.

A szerkezetátalakításról és egyes törvények jogharmonizációs célú módosításáról szóló javaslat szövegét kiegészítik a veszélyhelyzet során bevezetett és átmeneti lehetőségként a vállalkozások által még várhatóan 2022. december 31-ig kezdeményezhető reorganizációs eljárás szabályaival való összhang érdekében. Ezzel biztosítják azt is, hogy a két eljárás ne legyen egyszerre folyamatban.

A hatósági eljárásokat érintő egyszerűsítések érdekében szükséges törvénymódosítások között szerepel, hogy nem csak a nyomozóhatóság, hanem az előkészítő szerv is jogosult az adóazonosító megismerésére ügyészi engedély nélkül. A nemzetiségi szószóló javaslatával összhangban pontosítják azt is, hogy kérelemre a magánútlevél a nemzetiséghez tartozók nevét az anyakönyvi bejegyzésben foglaltak szerint nemzetiségi nyelven is tartalmazza.

Az egyes köznevelést érintő törvények változtatásával az Alkotmánybíróság korábbi elmarasztaló döntése miatt hoznak létre garanciákat a sajátos nevelési igényű és a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő, hat éves kort betöltött, de további egy évig óvodai nevelésben részt vevő gyermekek felzárkóztatására. A garanciarendszer megszervezése az óvodai nevelés során megvalósuló fejlesztés intenzitásának és hatékonyságának javításával valósul meg.

A köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről, valamint a kulturális örökség védelméről szóló törvények módosítása értelmében az 1957. január 1-je előtt keletkezett, az elmúlt rendszer titkosszolgálati tevékenységének feltárásáról és az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára létrehozásáról szóló törvény hatálya alá nem tartozó közirat birtokosát az ellenkező bizonyításáig tulajdonosnak kell tekinteni. A közokiratok kezelése és védelme érdekében tízezertől 250 ezer forintig terjedő bírságolási lehetőséget is megteremt a jogszabály.