quotescamera408D8217-1508-42F1-8C7C-9B81D4D48B57BF2C6754-57F9-416E-81DD-671EE8AD8D71DD13BF45-FD0E-4F5E-BCB8-EE0968EEB4D2DD13BF45-FD0E-4F5E-BCB8-EE0968EEB4D292333EC4-7DF2-4B9F-A7BF-114B75EE0347chevron_thin_rightchevron-downchevron-firstchevron-lastchevron-leftchevron-nextchevron-prevchevron-right582A3CB2-04DA-4E39-837D-58C0907011FD582A3CB2-04DA-4E39-837D-58C0907011FDchevron-upA659D4DE-32ED-45A3-A6C5-A48FFE2B488D75140C12-4E5F-4759-9FD3-4300BCD98B0CB69DB86E-0DDE-4383-BD92-653067C2563303A7445C-E555-4556-9278-5815BF71C9AF16DD793C-5D61-45BF-AFAF-6DE315DB19D01A6A983E-3DA3-4A07-ACA8-60B780BA8F5Bsearch-bigD9E58768-0281-47D1-8191-45C7CE673AF893DB4080-7C8D-467D-8E27-6ECB71C8D144C6DE3A5E-B153-4D9B-9D7B-F226C80BCB9A1D118CCB-65D4-4236-8317-A87D534DDCA8001646AA-7655-4585-ADCC-738ED6F09280
2023. 03. 30. csütörtök
  -  Zalán
Promenad.hu archívum

Könyvsorozat a Szegedi Királyi Ítélőtábla történetéről

2019. november 26.

Az ország számos megyéjéből és a fővárosból is érkeztek vendégek arra a rendezvényre, amelyen a Szegedi Királyi Ítélőtábla történetét feldolgozó könyvsorozat negyedik kötetét mutatták be az elmúlt hétvégén a Szegedi Ítélőtáblán.

A meghívottakat, köztük bírákat, ügyészeket, tudományos kutatókat, történészeket, dr. Hámori Attila, a Szegedi Ítélőtábla tanácselnöke, a könyvsorozat szerkesztője köszöntötte.

Dr. Kiss Gabriella, a Szegedi Ítélőtábla elnöke megnyitó beszédében – egyebek mellett – azt emelte ki, hogy az OBH elnöke 2014-ben hirdette meg először a bíróságok számára a Ráth György pályázatot, amely a bíróságok történetének feldolgozását, a bírósági hagyományápolást szorgalmazta, anyagi támogatást is nyújtva a kutatásokhoz és a könyvek megjelentetéséhez.

Könyvsorozat a Szegedi Királyi Ítélőtábla történetéről

– Ezen a pályázaton a Szegedi Ítélőtábla immár negyedik alkalommal nyert, így adhattuk ki a Szegedi Királyi Ítélőtábla történetét bemutató sorozat utolsó, az 1938 és 1950 közötti időszakot felölelő kötetét. A nemes kezdeményezés idei mottója Juhász Andortól származik: „Az emlékezés erejével tiszteletreméltó hagyománnyá kell formálnunk mindazt, ami az igazságszolgáltatás számára értékes és becses.”. Egyetértek ezzel a gondolattal, fontosnak tartom megismerni múltunkat, a bírák példaértékű hozzáállását, azt, hogyan lehet a bírói függetlenséget, pártatlanságot a végsőkig megőrizni nehéz történelmi időkben is – hangsúlyozta dr. Kiss Gabriella.

Dr. Peres Zsuzsanna, a Magyar Igazságügyi Akadémia tudományos munkatársa az OBH-t képviselve arról szólt: az elmúlt években számos bíróság élt a kutatások lehetőségével, sok kiváló olyan munka született országszerte, amely a bíróságok történetével foglalkozik. A Szegeden zajló ezirányú tevékenység azt mutatja, hogy a város élen járt a bíróságok múltbeli értékeinek közzétételében – dicsérte a Tisza-partján folyó bíróságtörténeti kutatásokat.

Könyvsorozat a Szegedi Királyi Ítélőtábla történetéről 1

A könyvbemutató kapcsán szervezett tudományos konferencián dr. Antal Tamás, a Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar Európai Jogtörténeti Tanszékének egyetemi docense, aki mind a négy kötet szerzője, a Szegedi Királyi Ítélőtábla történetének negyedik kötetéről beszélt. A könyv leginkább fontos részleteit kiemelve mutatta be, hogy a korlátozott polgári parlamentarizmust követően kiépülő kommunista diktatúra miként vezetett a sok vihart átélt Szegedi Királyi Ítélőtábla 1950-ben történt megszüntetéséhez.

Dr. Homoki-Nagy Mária egyetemi tanár, az SZTE ÁJTK Magyar Jogtörténet Tanszékének vezetője „Gondolatok a Szegedi Királyi Ítélőtábla egyes bíráiról” címmel tartott előadást. Szólt – többet között – arról, hogy egy bíró ítélkezési munkája soha nem választható el attól a kortól, amelyben él, és az elődök sokszor bizonyították, hogy a legnehezebb politikai háttér mellett is erkölcsi tartásukat megtartva tudtak ítélkezni.

Dr. Veress Emőd professzor, a SAPIENTIA Erdélyi Magyar Tudományegyetem Jogtudományi Intézetének vezetője a Kolozsvár és Szeged közötti jogtudományi kötődésekről beszélt olyan jogtudósok életpályájáról szólva, akik mind a két városhoz kötődtek munkájuk során.

A tanácskozáson szó volt arról is, hogy a Szegedi Királyi Ítélőtábla első kötete 2014-ben jelent meg, és a megalakulástól, 1890-től az I. világháború kitöréséig, 1914-ig dolgozta fel az ítélőtábla ítélkezési munkáját. A második kötet, ami 2015-ben készült el az 1914 és 1921 közötti korszakkal foglalkozott, míg a 2017-ben kiadott harmadik kötet 1921-től 1938-ig követte a Szegedi Királyi Ítélőtábla tevékenységét. Ezt a sort zárta a sorozat utolsó, az 1938 és 1950 közötti időszakot elemző most megjelent 4. kötet.

Könyvsorozat a Szegedi Királyi Ítélőtábla történetéről 3

A tanácskozás végén dr. Kiss Gabriella köszönetet mondott mindazoknak, akiknek segítsége nélkül ez a hatalmas munka nem jöhetett volna létre.