quotescamera408D8217-1508-42F1-8C7C-9B81D4D48B57BF2C6754-57F9-416E-81DD-671EE8AD8D71DD13BF45-FD0E-4F5E-BCB8-EE0968EEB4D2DD13BF45-FD0E-4F5E-BCB8-EE0968EEB4D292333EC4-7DF2-4B9F-A7BF-114B75EE0347chevron_thin_rightchevron-downchevron-firstchevron-lastchevron-leftchevron-nextchevron-prevchevron-right582A3CB2-04DA-4E39-837D-58C0907011FD582A3CB2-04DA-4E39-837D-58C0907011FDchevron-upA659D4DE-32ED-45A3-A6C5-A48FFE2B488D75140C12-4E5F-4759-9FD3-4300BCD98B0CB69DB86E-0DDE-4383-BD92-653067C2563303A7445C-E555-4556-9278-5815BF71C9AF16DD793C-5D61-45BF-AFAF-6DE315DB19D01A6A983E-3DA3-4A07-ACA8-60B780BA8F5Bsearch-bigD9E58768-0281-47D1-8191-45C7CE673AF893DB4080-7C8D-467D-8E27-6ECB71C8D144C6DE3A5E-B153-4D9B-9D7B-F226C80BCB9A1D118CCB-65D4-4236-8317-A87D534DDCA8001646AA-7655-4585-ADCC-738ED6F09280
2023. 06. 01. csütörtök
  -  Tünde
Promenad.hu archívum

Az Emlékpont konferenciáján az egyházak és az állambiztonság viszonyát vizsgálták a Kádár-korszakban

2019. május 28.

Az egyházak, közöttük is a keresztény történelmi egyházak voltak azok a társadalmi struktúrák, amelyek leginkább „szúrták” a szocialista rendszer szemét. A hódmezővásárhelyi Emlékpont konferenciája az egyházak és az állambiztonság viszonyát vizsgálta a Kádár-korszak évtizedeiben.

Míg a Rákosi nevével fémjelzett időszakban a hatalom erőszakkal, fegyverrel és represszióval igyekezett az egyházakat „jobb belátásra bírni”, addig a Kádár-érában ugyanezt már „puhább” eszközökkel igyekeztek elérni. Erről a tudományos tanácskozás résztvevőit köszöntve szólt Miklós Péter, az Emlékpont intézményvezetője, a Tornyai János Múzeum igazgatója, rámutatva: leginkább a katolikus, a református és az evangélikus egyház képviselte a hagyományos, kulturális és polgári értékrendszert az Isten – haza – család gondolatiságában, s ez összeférhetetlen volt a materializmussal, a szocializmus eszméivel.

Az Emlékpont konferenciáján az egyházak és az állambiztonság viszonyát vizsgálták a Kádár-korszakban 1

Az egyházak ellen folytatott harc állambiztonsági eszközeit és módszereit bemutató előadásában Vörös Géza, az Állambiztonsági Szolgálatok Történelmi Levéltára főosztályvezetője kifejtette: az állambiztonság emberei terhelő adatokat igyekeztek gyűjteni a vallási szervezetek tagjairól a célszemélyek otthonában és munkahelyén folytatott titkos adatgyűjtéssel, házkutatásokkal és lehallgatásokkal. A megszerzett információk alapján kezdeményezhettek bírósági eljárást, de a megszerzett titkos adatokat megosztották a szocialista tábor más országainak állambiztonsági szerveivel is.

Az Emlékpont konferenciáján az egyházak és az állambiztonság viszonyát vizsgálták a Kádár-korszakban 3

– Az egyházakat a kádári hatalom a legnagyobb legális ellenfelének tartotta, amelyeket ideológiai, politikai és szervezeti téren is igyekeztek visszaszorítani – fogalmazta meg előadásában Kiss Réka, a Nemzeti Emlékezet Bizottsága elnöke, a Károli Gáspár Református Egyetem Hittudományi Kar Egyháztörténeti Tanszékének egyetemi docense. Az államhatalom elérte, hogy az egyházvezetői székekbe olyanok kerüljenek, akik hajlandók végrehajtani a központi akaratot, a kisebb települések népszerű lelkészeit eltávolították, s megváltoztatták azoknak a presbitériumoknak a tagságát, amelyek felszólaltak a mezőgazdasági kollektivizálás ellen.

Az Emlékpont konferenciáján az egyházak és az állambiztonság viszonyát vizsgálták a Kádár-korszakban 5

Az egykori jezsuitából Argentínában szabadkőművessé, majd Magyarországon az államszocialista hatalom kiszolgálójává lett Nagy Töhötöm életútját Petrás Éva, az Állambiztonsági Szolgálatok Történelmi Levéltára tudományos kutatója ismertette, míg Soós Viktor Attila, a Nemzeti Emlékezet Bizottsága történésze az egykor „Pol-Pot megyeként” emlegetett Csongrád megyében működött egyházügyi és püspöki megbízottak tevékenységén keresztül mutatta be, hogyan igyekeztek érvényt szerezni területükön a pártállam elvárásainak, s hogyan látták el információkkal a helyi vallási szervezetek működéséről feljebbvalóikat, akiknek elismerését ezzel kivívták.

Az Emlékpont konferenciáján az egyházak és az állambiztonság viszonyát vizsgálták a Kádár-korszakban 6

A tanácskozást zárva Miklós Péter bejelentette, hogy konferencián elhangzott előadásokat a közgyűjtemény Emlékeztető című kiadványának következő számában jelenteti meg az Emlékpont.

Az Emlékpont konferenciáján az egyházak és az állambiztonság viszonyát vizsgálták a Kádár-korszakban 7

Az Emlékpont konferenciáján az egyházak és az állambiztonság viszonyát vizsgálták a Kádár-korszakban 2

Forrás és képek: Arany-Tóth Attila