quotescamera408D8217-1508-42F1-8C7C-9B81D4D48B57BF2C6754-57F9-416E-81DD-671EE8AD8D71DD13BF45-FD0E-4F5E-BCB8-EE0968EEB4D2DD13BF45-FD0E-4F5E-BCB8-EE0968EEB4D292333EC4-7DF2-4B9F-A7BF-114B75EE0347chevron_thin_rightchevron-downchevron-firstchevron-lastchevron-leftchevron-nextchevron-prevchevron-right582A3CB2-04DA-4E39-837D-58C0907011FD582A3CB2-04DA-4E39-837D-58C0907011FDchevron-upA659D4DE-32ED-45A3-A6C5-A48FFE2B488D75140C12-4E5F-4759-9FD3-4300BCD98B0CB69DB86E-0DDE-4383-BD92-653067C2563303A7445C-E555-4556-9278-5815BF71C9AF16DD793C-5D61-45BF-AFAF-6DE315DB19D01A6A983E-3DA3-4A07-ACA8-60B780BA8F5Bsearch-bigD9E58768-0281-47D1-8191-45C7CE673AF893DB4080-7C8D-467D-8E27-6ECB71C8D144C6DE3A5E-B153-4D9B-9D7B-F226C80BCB9A1D118CCB-65D4-4236-8317-A87D534DDCA8001646AA-7655-4585-ADCC-738ED6F09280
2022. 09. 28. szerda
  -  Vencel
Promenad.hu archívum

Hegedűs sarokba szorította Márki-Zayt

2018. szeptember 26.

A Fidesz frakcióvezetője leveleit megírta. Közösségi oldalán úgy fogalmaz: képviselőtársaival együtt választ vár, miért nem kapta meg a VTV a megszavazott tőkepótlást, és miért nem hajtja végre a polgármester a közgyűlés határozatait, rendeleteit.

A Fidesz frakcióvezetője a napokban két levéllel küldte meg Márki-Zay Péter polgármestert.

Hegedűs Zoltán az egyik levélben arról kér mielőbbi tájékoztatást, hogy halad a városvezető a 2018. március óta megtartott közgyűlési üléseken hozott határozatokban és rendeletekben rá rótt feladatok végrehajtásával. Emlékezteti: az Alaptörvény szerint a helyi önkormányzat feladat- és hatásköreit a képviselő-testület gyakorolja, ugyanakkor az Önkormányzati törvény lehetőséget biztosít a polgármesternek arra, hogy a két ülés között bizonyos halaszthatatlan, a képviselő-testület hatáskörébe tartozó önkormányzati ügyekben – a törvény 42. paragrafusában meghatározott ügyek kivételével – döntést hozzon. Erre hivatkozva külön kéri Márki-Zayt, adjon számot róla, hozott-e az ülések között – esetleg jogszerűtlenül – a 42. paragrafusban foglalt ügyek esetében döntéseket, különös tekintettel a költségvetési rendeletben foglaltakra.

A másik levélben felvilágosítja a polgármestert, a Polgári Törvénykönyv szerint amennyiben a közgyűlés döntést hoz az önkormányzat kizárólagos tulajdonában álló gazdasági társaságok törzstőkéjének vonatkozásában, akkor azt a döntést három hónapon belül kötelező végrehajtani. Márpedig a közgyűlés 2018. februárban megalkotta a város költségvetését és az annak végrehajtásáról szóló rendeletet. A költségvetési rendelet – így Hegedűs – tartalmazza azon, törzstőkepótlásokra vonatkozó előirányzatot, melyet a közgyűlés még tavaly decemberben fogadott el az önkormányzati cégeket illetően. A költségvetés végrehajtásáért pedig a polgármester a felelős. Hegedűs felszólítja Márki-Zayt, haladéktalanul hajtsa végre a törzstőkepótlást a Vásárhelyi Televíziót üzemeltető Szerdahelyi József Közhasznú Kft. vonatkozásában, és azonnali beszámolót is kér a végrehajtásról.

A Promenad.hu korábban megírta: végveszélybe került a Vásárhelyi Televízió működése, miután Márki-Zay Péter polgármester visszatartja a cégnek járó támogatást. Rókus Ákos ügyvezető szerint március óta nagyjából 53 millió forintnyi működési támogatást nem kaptak meg, ráadásul Márki-Zay 56 millió forint értékben nem végezte el a 2017-es évi eredményből származó törzstőke visszapótlását sem – mindezt jogszerűtlenül, a közgyűlési döntésekre fittyet hányva.

Hegedűs sarokba szorította Márki-Zayt

Hegedűs levele

A levelek forrása: Hegedűs Zoltán hivatalos Facebook-oldala