fbpx
quotescamera408D8217-1508-42F1-8C7C-9B81D4D48B57BF2C6754-57F9-416E-81DD-671EE8AD8D71DD13BF45-FD0E-4F5E-BCB8-EE0968EEB4D2DD13BF45-FD0E-4F5E-BCB8-EE0968EEB4D292333EC4-7DF2-4B9F-A7BF-114B75EE0347chevron_thin_rightchevron-downchevron-firstchevron-lastchevron-leftchevron-nextchevron-prevchevron-right582A3CB2-04DA-4E39-837D-58C0907011FD582A3CB2-04DA-4E39-837D-58C0907011FDchevron-upA659D4DE-32ED-45A3-A6C5-A48FFE2B488D75140C12-4E5F-4759-9FD3-4300BCD98B0CB69DB86E-0DDE-4383-BD92-653067C2563303A7445C-E555-4556-9278-5815BF71C9AF16DD793C-5D61-45BF-AFAF-6DE315DB19D01A6A983E-3DA3-4A07-ACA8-60B780BA8F5Bsearch-bigD9E58768-0281-47D1-8191-45C7CE673AF893DB4080-7C8D-467D-8E27-6ECB71C8D144C6DE3A5E-B153-4D9B-9D7B-F226C80BCB9A1D118CCB-65D4-4236-8317-A87D534DDCA8001646AA-7655-4585-ADCC-738ED6F09280
2024. 04. 25. csütörtök
  -  Márk
Promenad.hu archívum

Bán Csaba lelkipásztor nyílt levélben válaszolt a polgármester édesapjának kérdéseire

2018. augusztus 13.

A Fiatalok Vásárhelyért Közalapítvánnyal kapcsolatos kérdéseket maga Márki-Zay Péter is firtatta videóüzenetében.

Tisztelt Márki-Zay János!

Augusztus 8-án a következő kérdéseket intézte hozzám Facebook oldalamon:

“Kedves Csaba! Sokan szeretnénk tudni, hol van a babakötvényre félretett pénz és miért mondott le a Vásárhelyi Fiatalokért Alapítvány elnökségéről. Reméljük nem titok!”

Ezt törölte, majd pedig 2018. augusztus 11-én a következő bejegyzést tette:

„Tisztelt Bán Csaba! Én Kószó Évának köszönhetően megtaláltam a Fiatalok Vásárhelyért Közalapítvány beszámolóját. Így részben választ kaptam a kérdésemre a Babakötvényre vonatkozó kérdésemre. Azt nem tudom, hogy miért mondott le Ön is és dr. Koszó Péter is egyidejűleg? Miért nem vállalta fel Önök helyett más a tisztséget? Azt sem tudom, s ez igen sok embert érdekel, hogy a félre tett pénz és a három ingatlan mennyire fedezi a babakötvényesek befektetéseit. Nekem úgy tűnik, hogy jogos az érintettek erről való érdeklődése!”

Mielőtt a feltett kérdésére válaszolnék, engedje meg, hogy inkább arról írjak, miért vállaltam el annak a Vásárhelyi Fiatalokért Közalapítvány Kuratóriumának tagságát és elnöki tisztét 2006. január 1-től 2018. május 30-ig, amelynek célja az életvitelszerűen Hódmezővásárhelyen élő fiatalok első lakáshoz juttatása.

A Szentírás, különösen pedig annak ószövetségi része arról győz meg, hogy minden embernek joga van ott élnie, azon a nyelven beszélnie, ahová megszületik. Ezt sokan jognak, én ezen felül Istentől kapott ajándéknak is tekintem. Ennek modern megfogalmazását, alkalmazását fedeztem fel az Alapítvány céljai között, amely ezt a jogot, vagy ajándékot anyagi javakkal kívánja elősegíteni itt Hódmezővásárhelyen. Nagyszerű, ha a Város közössége fiatal kezdő vásárhelyi pároknak a „fészekrakáshoz” segítséget nyújt. Így ez az alapgondolat lelkipásztori hivatásomtól egyáltalán nem áll távol. Sőt gyülekezetünkben, a Hódmezővásárhely – Ótemplomi Református Egyházközségben, valamint intézményeinkben, az Aranyossy Ágoston Református Óvodában és Általános Iskolában, a Bethlen Gábor Református Gimnáziumban és Szathmáry Kollégiumban és a Szőnyi Benjámin Református Általános Iskolában más egyebek mellett ugyanezt az értéket kívánjuk nem testi, hanem lelki / szellemi alapon is megerősíteni. Hiszen a legrégebbi épületünkben és annak közösségébe, vagy az egyik legpatinásabb épületünkben hívjuk nemzedékeken át a vásárhelyieket imádkozni, igét hallgatni, vagy éppen tanulni. Ezt a jogot és ajándékot, amely az utóbbi három évben újra felértékelődött Európában, másokkal együtt már 2006 óta képviselhetjük. Hálás voltam, hogy ezt az ügyet szolgálhattam kuratóriumi elnökként is! Éppen ezért személyesen fáj az Alapítványt ért esetleges nemtelen támadások.

Köszönöm elsősorban az alapító, Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzatának – és rajta keresztül – a város közvéleményének eddigi bizalmát és megtisztelő szeretetét.

Köszönöm a munkatársak idevonatkozó segítségét: az Alapítvány Kúratóriumának, amelyben jobb és baloldali érzelmű emberek is részt vettek és vesznek, a Felügyelő Bizottság munkáját, valamint az Alapítvány titkári feladatait ellátó Önkormányzat Jogi Irodájának /Csoportjának munkáját. (Különösen is Dr. Ambrus Norbert Irodavezető Úr segítőkészségét!)

Sajnálom, hogy – talán személyem, vagy más egyéb ok miatt – az ő munkájukat is sérelem érte, ezért Tőlük elnézést kérek!

A feltett első kérdése „hol van a babakötvényre félretett pénz?” a választ, ahogy írja megkapta. (Tájékoztatásul jelzem, hogy érdeklődni az Alapító és Alapítvány közgyűléseinek, gyűléseinek jegyzőkönyvéből lehet. Ezek nem titkosak, de véleményem szerint a maga eljárása, rendje szerint kereshetők.)

A második kérdésére: „miért mondott le a Vásárhelyi Fiatalokért Alapítvány elnökségéről” a válaszom a következő:

2018 május 29-én, Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzatának rendes közgyűlése volt, ahol Alapítóként az Alapítvány 2017. évi munkáját a törvényes előírásoknak megfelelően napi rendi pontban tárgyalta, és elfogadta. Az előterjesztést nevem alatt a szokott módon került beadásra, mint minden évben. Ezt megfelelő zárásnak tekintettem, hiszen a beszámoló ellen, azzal kapcsolatban a jogosult helyen senki nem tett fel kérdést, hozzászólást. Ellene senki nem szavazott vagy tartózkodott.

Számomra természetes, hogy új vezető érkezésekor – februárban polgármester választás volt – lehetőséget kell biztosítani a város polgármesterének tisztségek betöltésére akár új megfelelő személyek behívásával és megválasztásával. 2006-ban Dr. Lázár János akkori polgármester kért fel az Alapítvány elnöki teendőinek ellátására, amit a közgyűlés elfogadott. Almási István polgármesterré választását követően, szintén lemondtam az elnöki és kuratóriumi feladataimról, de ő kérte tőlem a tisztség betöltését, így vállaltam tovább másokkal együtt az ügyet. (Tehát lemondásom semmi esetre sem politikai oldalak, vagy személyek mentén, azok ellen vagy mellette történik) Dr. Márki-Zay Péter polgármester úr lemondásomat követően nem kért fel a munka folytatására. Sőt az utóbbi hetek történései azonban meggyőztek arról, hogy 2018. május 30-án az kuratóriumi elnöki és tagsági tisztséggel kapcsolatban megfelelő döntését hoztam. Dr. Koszó Péter lemondásáról nem tudok nyilatkozni, kérem az érintetett keresse fel.

Tisztelt Márki-Zay János!

A szabadságot, így a sajtó- és szólásszabadságot nem a Facebook oldalakon keresem, és élem meg. Itt sokszor valami mást tapasztalok, ezért feltett kérdéseire adott választ ilyen módon részemről lezártnak tekintem. (Ezekkel 2018. május 29-én, vagy azt megelőzően kellett volna előrukkolni. 2018. július 30-a után sokan mással kötik össze feltett kérdéseit.) Többé a Facebook nyilvánossága előtt a Hódmezővásárhelyi Fiatalokért Közalapítvány korábbi munkájáról nem írok. Amennyiben ezzel kapcsolatban még gondjai vannak, kérem, a Polgármester Urat vagy a Képviselőtestületet keresse fel, és ott kérjen segítséget. A témát itt, ilyen módon részemről lezártnak tekintem.

Végezetül engedje meg, hogy a Kuratóriumnak, a Felügyelő Bizottságnak és az utánam következő Elnöknek legalább ugyanannyi, vagy még több bizalmat és szeretetet kívánjak, mint amennyit én kaptam elnöki teendőm ellátása során.

Tisztelettel: Bán Csaba a Vásárhelyi Fiatalokért Közalapítvány 2006.01.01-től 2018.05.30-ig kuratóriumi elnöke, református lelkipásztor

Forrás: vásárhely24