fbpx
quotescamera408D8217-1508-42F1-8C7C-9B81D4D48B57BF2C6754-57F9-416E-81DD-671EE8AD8D71DD13BF45-FD0E-4F5E-BCB8-EE0968EEB4D2DD13BF45-FD0E-4F5E-BCB8-EE0968EEB4D292333EC4-7DF2-4B9F-A7BF-114B75EE0347chevron_thin_rightchevron-downchevron-firstchevron-lastchevron-leftchevron-nextchevron-prevchevron-right582A3CB2-04DA-4E39-837D-58C0907011FD582A3CB2-04DA-4E39-837D-58C0907011FDchevron-upA659D4DE-32ED-45A3-A6C5-A48FFE2B488D75140C12-4E5F-4759-9FD3-4300BCD98B0CB69DB86E-0DDE-4383-BD92-653067C2563303A7445C-E555-4556-9278-5815BF71C9AF16DD793C-5D61-45BF-AFAF-6DE315DB19D01A6A983E-3DA3-4A07-ACA8-60B780BA8F5Bsearch-bigD9E58768-0281-47D1-8191-45C7CE673AF893DB4080-7C8D-467D-8E27-6ECB71C8D144C6DE3A5E-B153-4D9B-9D7B-F226C80BCB9A1D118CCB-65D4-4236-8317-A87D534DDCA8001646AA-7655-4585-ADCC-738ED6F09280
2024. 04. 20. szombat
  -  Tivadar
Promenad.hu archívum

Szabó Magda és Hódmezővásárhely kapcsolatáról

2017. október 12.


Czeglédi Ernő, az est előadója kiemelte, Szabó Magda a 20. század egyik kiemelkedő írója, aki soha nem szerette azt a megnevezést, hogy írónő. 90 évet élt, ebből 60 évet töltött aktívan, ez alatt több mint 50 önálló műve jelent meg, amelyet 40 nyelvre lefordítottak, és több, mint 50 országban adták ki műveit.

Czeglédi Ernő

1942 és 1944 között a Református Leánygimnáziumban tanított latint és történelmet Hódmezővásárhelyen. Nagyapja, Szabó Elek a Békésbánáti Református Egyházkerület esperese volt, 1897 -1902-ig a vásárhelyi ótemplom lelkésze volt. Édesapja, Szabó Elek, Hódmezővásárhelyen, a Bethlen Gábor Református Gimnáziumba járt, 1898-ban érettségizett. Ez már elé apropó volt ahhoz az írónak, hogy amikor a debreceni Dóci Gimnáziumban nem érezte jól magát, mert egykori tanárai tanítványként kezelték kolléga helyett, Vásárhelyre jöjjön 1940-ben és 1942-ig a leánygimnáziumban tanítson.

„A két év alatt gyorsan bekapcsolódott az itteni kulturális életbe, szavalt, részt vett előadásokon, a gimnázium önképző körének elnöke volt, és később, úgy emlékszik erre az időszakra, mint termékeny korszakára. Emlékezéseiben leírja, egészen más embereket ismert meg itt, az alföldön, mint Debrecenben. Abigél című művéhez (1970) is azok a háborús élmények adtak közvetve ihletet, amelyet ebben a városban élt meg az író” – mondta Czeglédi Ernő.

A vásárhelyi leánygimnáziumban nagyon szerették Szabó Magdát diákjai, igen szuggesszív egyéniség volt, új módszerekkel tanította a történelmet és a latint. Emlékét azóta is őrzik.

„Sok művet olvastam az évek során tőle, szeretem Szabó Magdát. Gördülékenyen ír, emberileg igen érzékeny, megnyugtató olvasni. A mai emlékezés üzenete, hogy napjainkban is korszerű Szabó Magda, a fiataloktól az időskorú emberekig mindenki megtalálja ebben a gazdag életműben, amit érdemes olvasni” – nyilatkozta az est előadója.

Az emlékezés során – az író életútjának, különös tekintettel vásárhelyi éveinek ismertetése mellett – régi képeket láthattunk a kivetítőn, Szabó Magda gyermekéveitől kezdve egészen idős koráig. Könyvei első kiadásának borítói is előkerültek, illetve , Bajnócziné Rácz Éva és Hegyiné Csernus Judit egy- egy felolvasással adtak ízelítőt gazdag életművéből. Nem maradhatott el ennek során az Abigél és a Für Elise sem.

Ács Helga