quotescamera408D8217-1508-42F1-8C7C-9B81D4D48B57BF2C6754-57F9-416E-81DD-671EE8AD8D71DD13BF45-FD0E-4F5E-BCB8-EE0968EEB4D2DD13BF45-FD0E-4F5E-BCB8-EE0968EEB4D292333EC4-7DF2-4B9F-A7BF-114B75EE0347chevron_thin_rightchevron-downchevron-firstchevron-lastchevron-leftchevron-nextchevron-prevchevron-right582A3CB2-04DA-4E39-837D-58C0907011FD582A3CB2-04DA-4E39-837D-58C0907011FDchevron-upA659D4DE-32ED-45A3-A6C5-A48FFE2B488D75140C12-4E5F-4759-9FD3-4300BCD98B0CB69DB86E-0DDE-4383-BD92-653067C2563303A7445C-E555-4556-9278-5815BF71C9AF16DD793C-5D61-45BF-AFAF-6DE315DB19D01A6A983E-3DA3-4A07-ACA8-60B780BA8F5Bsearch-bigD9E58768-0281-47D1-8191-45C7CE673AF893DB4080-7C8D-467D-8E27-6ECB71C8D144C6DE3A5E-B153-4D9B-9D7B-F226C80BCB9A1D118CCB-65D4-4236-8317-A87D534DDCA8001646AA-7655-4585-ADCC-738ED6F09280
2022. 10. 03. hétfő
  -  Helga
Promenad.hu archívum

Testületi ülés Algyőn

2017. május 12.


JAVASOLT NAPIRENDI PONTOK

Nyílt ülés:

1.            Szándéknyilatkozat a települési hulladékszállításra vonatkozó közszolgáltatási szerződés ügyében

Előterjesztő:Polgármester

2.            Gyevitur Nkft. 2016. évre vonatkozó mérlegbeszámoló

Előterjesztő: Gyevitur Nkft. ügyvezető

3.            AKTV Kft. 2016. évi egyszerűsített éves beszámolójának elfogadása

Előterjesztő: AKTV Kft. ügyvezető

4.            Gyeviép Nkft. 2016. évi mérleg és eredmény kimutatása

Előterjesztő: Gyeviép Nkft. ügyvezető

5.            Gyeviép Nonprofit Kft. ügyvezetőjének bérrendezése

Előterjesztő:Polgármester

6.            Algyő Park Kft. 2016. évi mérleg és eredmény beszámolója

Előterjesztő:Polgármester

7.            Algyői Egyesített Szociális Intézmény (AESZI) éves beszámolója

Előterjesztő:Polgármester

8.            Átfogó értékelés Algyő település 2016. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról

Előterjesztő: Jegyző

9.            Algyői Gondozó Otthon megvalósíthatósági tanulmány előkészítése

Előterjesztő: Jegyző

10.          Algyő Nagyközség Képviselő-testületének a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő intézményi térítési díjakról szóló 10/2015. (IV.30.) önkormányzati rendelet módosításáról

Előterjesztő:Polgármester

11.          2017. I. negyedévi adóügyi tájékoztató

Előterjesztő: Jegyző

 

12.          Algyő Nagyközség Képviselő-testületének az önkormányzat és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 13/2014. (XI.6.) önkormányzati rendelet módosításáról

Előterjesztő: Polgármester

13.          Az Algyői Szivárvány Óvodában indítható csoportlétszám meghatározása

Előterjesztő: Polgármester

14.          Az Algyői Szivárvány Óvoda alapítói okiratának módosítása II.

Előterjesztő:Polgármester

15.          Magyar Vöröskereszt Csongrád megyei szervezete – Algyői alapszervezet 2017. évi támogatási igénye

Előterjesztő:Polgármester

16.          Intézményi felújítások 2017.

Előterjesztő:Polgármester

17.          2017. évi közbeszerzési terv módosítása

Előterjesztő:Polgármester

18.          Kamerarendszer továbbfejlesztése

Előterjesztő:Polgármester

19.          Algyő, 01211/13 hrsz-ú telek megvásárlása

Előterjesztő:Polgármester

20.          DNy-i lakópark 1785/75, 1861, 1862 és 1800/3 hrsz-ú telkek rendezése

Előterjesztő: Polgármester

21.          Tájékoztatás vagyonkezelésbe adott eszközökről

Előterjesztő: Polgármester

22.          Jelentés a Képviselő-testület határozatainak végrehajtásáról

Előterjesztő: Aljegyző

23.          Tájékoztató az előző ülés óta történt fontosabb eseményekről

Előterjesztő: Polgármester

24.          Egyebek

Zárt ülés:

25.          Süli Mihályné, Algyő, Keszeg u. 3. szám alatti lakos fellebbezése gyógyszerköltséghez nyújtható települési támogatásra való jogosultság elutasítása ügyében

Előterjesztő:Polgármester

26.          Dudás Zsolt kérelme első lakást szerzők támogatásának megállapítása iránt

Előterjesztő: Jegyző

27.          Kánya Zoltán kérelme első lakást szerzők támogatásának megállapítása iránt

Előterjesztő: Jegyző

Forrás: Kalmárné Higi Réka