quotescamera408D8217-1508-42F1-8C7C-9B81D4D48B57BF2C6754-57F9-416E-81DD-671EE8AD8D71DD13BF45-FD0E-4F5E-BCB8-EE0968EEB4D2DD13BF45-FD0E-4F5E-BCB8-EE0968EEB4D292333EC4-7DF2-4B9F-A7BF-114B75EE0347chevron_thin_rightchevron-downchevron-firstchevron-lastchevron-leftchevron-nextchevron-prevchevron-right582A3CB2-04DA-4E39-837D-58C0907011FD582A3CB2-04DA-4E39-837D-58C0907011FDchevron-upA659D4DE-32ED-45A3-A6C5-A48FFE2B488D75140C12-4E5F-4759-9FD3-4300BCD98B0CB69DB86E-0DDE-4383-BD92-653067C2563303A7445C-E555-4556-9278-5815BF71C9AF16DD793C-5D61-45BF-AFAF-6DE315DB19D01A6A983E-3DA3-4A07-ACA8-60B780BA8F5Bsearch-bigD9E58768-0281-47D1-8191-45C7CE673AF893DB4080-7C8D-467D-8E27-6ECB71C8D144C6DE3A5E-B153-4D9B-9D7B-F226C80BCB9A1D118CCB-65D4-4236-8317-A87D534DDCA8001646AA-7655-4585-ADCC-738ED6F09280
2022. 10. 03. hétfő
  -  Helga
Promenad.hu archívum

Testületi ülés lesz Makón

2016. november 29.N A P I R E N D:

1. sz. előterjesztés

Polgármesteri tájékoztató az előző ülés óta történt fontosabb tárgyalásokról

Előterjesztő: Farkas Éva Erzsébet polgármester

2. sz. előterjesztés

Tájékoztató a makói kórház szerepéről a jelenlegi egészségügyi struktúrában  (melléklet) (színes melléklet)

Előterjesztő: Dr. Kallai Árpád főigazgató

3. sz. előterjesztés

A 2016. évi adóbevételek alakulása és felhasználásuk, a helyi adórendelet felülvizsgálata

KÖZMEGHALLGATÁS keretében

4. sz. előterjesztés

A Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló önkormányzati rendelet módosítása

5. sz. előterjesztés

A mezőőri járulék 2017. évtől történő megszüntetése

6. sz. előterjesztés

Tájékoztató Makó város közlekedésével kapcsolatban elkészült felülvizsgálat eredményéről (1. sz melléklet) (2. sz melléklet)

7. sz. előterjesztés

A rendőrség munkájának véleményezése

8. sz. előterjesztés

Tájékoztató az Állami Számvevőszék általi vizsgálattal összefüggésben megalkotott intézkedési terv végrehajtásáról

9. sz. előterjesztés

Tájékoztató a Makói Gyógyfürdő Zrt. 2016. I-III. negyedéves gazdálkodásáról

10. sz. előterjesztés

Tájékoztató a Makói Városi Televízió Nonprofit Kft. 2016. I-III. negyedéves gazdálkodásáról

11. sz. előterjesztés

Tájékoztató a Makó Városi Kulturális-Közművelődési Nonprofit Kft. 2016. I-III. negyedéves gazdálkodásáról

12.sz. előterjesztés

Tájékoztató Makói Városgazdálkodási Nonprofit Kft 2016. évi I-III. negyedévi gazdálkodásáról

13. sz. előterjesztés

Tájékoztató a Makói Városfejlesztő Kft.  2016. I-III. negyedéves gazdálkodásáról

14.sz. előterjesztés

Döntés a hulladékgazdálkodási önkormányzati közfeladat átadásáról

15. sz. előterjesztés

A Makói Egyesített Népjóléti Intézmény Alapító Okiratának módosítása

16. sz. előterjesztés

A Makó-Térségi Víziközmű Kft. üzletrész-bevonásával kapcsolatos alapítói döntések

17. sz. előterjesztés

A Luczay Aurélné Kiss Aranka Közalapítvány által juttatott pénz felhasználásának igazolásáról szóló határidő meghosszabbítása

18. sz. előterjesztés

Használati megállapodás megkötése a Csongrád Megyei Szivárvány Otthonnal

19. sz. előterjesztés

Belső ellenőrzés tervezése, 2017. évi belső ellenőrzési terv

20. sz. előterjesztés

Tájékoztató a környezet állapotának alakulásáról  – 2. sz. melléklet- Zöldfelület fenntartás

21.sz. előterjesztés

Az Országgyűlés Hivatalával kötendő megállapodás módosulásának jóváhagyása

22. sz. előterjesztés

Maros parti üdülőtelkek bérleti díjának meghatározása a 2017. évre vonatkozóan

23. sz. előterjesztés

Mezőgazdasági hasznosítású ingatlanok haszonbérleti díjainak meghatározása

24. sz. előterjesztés

Tulajdonosi hozzájárulás megadása a KEHOP-5.2.3 számú pályázathoz

25. sz. előterjesztés

Makó Város közigazgatási területén található köznevelési intézmények beiskolázási körzeteinek véleményezése

26.  sz. előterjesztés

Tájékoztató a testületi határozatok végrehajtásáról