quotescamera408D8217-1508-42F1-8C7C-9B81D4D48B57BF2C6754-57F9-416E-81DD-671EE8AD8D71DD13BF45-FD0E-4F5E-BCB8-EE0968EEB4D2DD13BF45-FD0E-4F5E-BCB8-EE0968EEB4D292333EC4-7DF2-4B9F-A7BF-114B75EE0347chevron_thin_rightchevron-downchevron-firstchevron-lastchevron-leftchevron-nextchevron-prevchevron-right582A3CB2-04DA-4E39-837D-58C0907011FD582A3CB2-04DA-4E39-837D-58C0907011FDchevron-upA659D4DE-32ED-45A3-A6C5-A48FFE2B488D75140C12-4E5F-4759-9FD3-4300BCD98B0CB69DB86E-0DDE-4383-BD92-653067C2563303A7445C-E555-4556-9278-5815BF71C9AF16DD793C-5D61-45BF-AFAF-6DE315DB19D01A6A983E-3DA3-4A07-ACA8-60B780BA8F5Bsearch-bigD9E58768-0281-47D1-8191-45C7CE673AF893DB4080-7C8D-467D-8E27-6ECB71C8D144C6DE3A5E-B153-4D9B-9D7B-F226C80BCB9A1D118CCB-65D4-4236-8317-A87D534DDCA8001646AA-7655-4585-ADCC-738ED6F09280
2022. 10. 07. péntek
  -  Amália
Promenad.hu archívum

Kórház a háborús övezetben

2012. május 29.


A NATO előírásoknak megfelelően az Európai Unió Harccsoportja is rendelkezik telepített kórházzal, amely a lehetséges hadszíntéren a gyógyításhoz szükséges képességekkel bír. A Gemona városában felállított ROLE 2 szintű tábori kórházat Dr. Tokai Sándor százados, az MH Honvédkórház Aneszteziológiai és Intenzív Terápiás Osztály alorvosa és Orosz Andrea főtörzsőrmester, a Sürgősségi Betegellátó Osztály intenzíves szakasszisztense mutatta be.

A sérülések súlyosságától függően a tábori kórház két külön befogadó-helyiséggel rendelkezik. Az egyiket kizárólag a sürgősen ellátandó betegek fogadására alakították ki, így az azonnali életveszély elhárítására alkalmas berendezésekkel és eszközökkel szerelték fel, míg a másik a járóbetegeknek van fenntartva. Így a „betegutak” némileg elkülönülnek, de az ellátásokat követően keresztezhetik, illetve kiegészíthetik egymást.

Alapesetben a betegeket az adategyeztetést, az állapot felmérését és a rangsorolást (triage) követően viszik tovább a megfelelő ellátási részlegbe. Az egészségügyi team előzetes vizsgálat alapján dönti el, hogy műtétre van-e szükség, vagy elegendő, ha a könnyebb sérülteket ellátó (kisebb sebészeti beavatkozásokra is alkalmas) helyiségbe viszik a katonát.

Az azonnali életmentő beavatkozást igénylők esetében már a befogadó-ellátó helyiségben is megtalálhatók azok az eszközök, amelyek segítségével a sérültet operációra alkalmas állapotba hozhatják. Vannak légútbiztosító és lélegeztető, keringésfenntartó és szívritmuszavarokat kezelő (pl. defibrillátor) eszközök és gyógyszerek, továbbá végtagrögzítésre és betegszállításra alkalmas felszerelések.

Amennyiben a beteg további vagy végleges ellátása sürgős sebészeti beavatkozást igényel, az – a kórház felépítésének és kialakításának köszönhetően – a legrövidebb úton valósul meg. A sürgősségi ellátóból azonnal a sterilizáló helyiségbe léphetünk, ahol a beteg, az orvosok, az asszisztensek és a kiegészítő személyzet felkészülnek a műtétre.

Magában a műtőben egy időben két operáció is végezhető, de szükség esetén átalakítható egy nagyobb beavatkozás elvégzésére is. A megszűrt és fertőtlenített levegőjű, külön áramfejlesztő és ellátó-hálózattal rendelkező műtői modul minden olyan sürgősségi ellátáshoz szükséges orvosi eszközzel el van látva, amely egy naprakész, modern, jól felszerelt kórházi alapműtőben megtalálható. Az operáció közben a monitorokon nyomon követhetőek az életfunkciók, valamint a lélegeztető gép működése. Itt a lövés, robbantás, vágás, szakítás sérültjeit a tábori személyzet sürgősségi műtétek útján hozza a további beavatkozásokhoz szükséges, szállítható állapotba – illetve végleges ellátást is biztosít.

Az életjeleket megfigyelő monitorrendszerrel ellátott (úgynevezett posztoperatív) őrző fő feladata, hogy a frissen műtött beteget a szükséges ideig megfigyeljék, állapotát felügyeljék, és ha kell, ismét stabilizálják annak érdekében, hogy biztonsággal kórtermi ágyba kerülhessen. Amennyiben állapota az ellátás ellenére kritikus marad, lehetőség van az intenzív terápiás modulban elhelyezni. Itt találhatók azok az eszközök, amelyek nyomon követik az életfunkciókat, illetve lehetővé teszik az élet fenntartását és a beteg előkészítését a végleges ellátóhelyre szállításhoz. Az intenzív osztályos modul is rendelkezik a műtőhelyiségre érvényes tulajdonságokkal: hermetikusan zárt, por-, zaj-, cseppálló, ugyanakkor páncélozott, és szükség esetén saját elektromos áramfejlesztő és ellátó hálózattal bíró építmény. Ezen felül található még gyógyszeradagoló, elektromos vérzéscsillapító és sterilizáló berendezés arra az esetre, ha újabb, azonnali beavatkozásra lenne szükség.

Szükséghelyzetben vagy háborús körülmények esetén a tábori kórházrendszer komplexuma további modulokkal bővíthető, de a meglévő helyiségek is átalakíthatóak, összevonhatóak vagy megfelezhetőek. A kórtermek és az étkezők befogadó képessége a sérültek számától függően bővíthető, a modulokat egyszerűen egymáshoz lehet csatolni.

A kórházhoz tartoznak azok a modulok is, amelyek a nem sürgősségi ellátásokat szolgálják: van szemészeti, belgyógyászati vizsgáló, valamint vérvételre alkalmas helyiség. A laborban folytatott vizsgálatok azonnali eredményei nagyban segítik a beteg állapotának feltérképezését, az információk pedig a számítógépes hálózaton át rögtön visszajutnak a szakemberekhez, akik így gyors döntéseket tudnak hozni a további beavatkozásokat illetően.

Egy háború sújtotta övezetben gyakran a helyi lakosság ellátására is szükség lehet. Ezt a célt szolgálja a nőgyógyászati vizsgáló és az újszülötteket ellátó rész, ahol még inkubátor is található. A ROLE 2-ben több ultrahang és röntgen-készüléket is van. Az itt kialakított röntgenszoba teljes kerülete ólomlapokkal van szigetelve, így védve meg a kórház egyéb helyiségeiben tartózkodókat a sugárzástól. A kórház kiváló felszereltségét mutatja, hogy gyógyszerraktárral és szükség esetén fogászati, valamint fogtechnikai ellátásra alkalmas helyiséggel is rendelkezik.

Összesítve: a bemutatott ROLE 2 rendszer erőssége a nagy flexibilitás és átalakíthatóság. A betegutak praktikusan, az ellátási szükségnek megfelelően vannak kialakítva, így a lehető legrövidebb időn és útvonalon keresztül valósulhat meg a betegellátás. A teljes rendszer légkondicionált, saját víztisztító és ellátó-hálózattal rendelkezik, saját áramfejlesztőket üzemeltet, illetve külön egészségügyi helyiségeket tart fenn. A gyors döntéshozatalt és gyógyító ellátást segítendő a teljes rendszert átfedő informatikai háló működik, modulonkénti hozzáféréssel, tartalmazva a betegek teljes vizsgálati agyagát.

A tábori kórház rendszert a műszaki ellátó század sátrakból és konténerekből 4-5 napon belül építi föl és helyezi működésbe a fent felsorolt eszközökkel, berendezésekkel.

Révészné dr. Markovics Zita hadnagy
Fotó: Németh Miklós főtörzsőrmester