fbpx
quotescamera408D8217-1508-42F1-8C7C-9B81D4D48B57BF2C6754-57F9-416E-81DD-671EE8AD8D71DD13BF45-FD0E-4F5E-BCB8-EE0968EEB4D2DD13BF45-FD0E-4F5E-BCB8-EE0968EEB4D292333EC4-7DF2-4B9F-A7BF-114B75EE0347chevron_thin_rightchevron-downchevron-firstchevron-lastchevron-leftchevron-nextchevron-prevchevron-right582A3CB2-04DA-4E39-837D-58C0907011FD582A3CB2-04DA-4E39-837D-58C0907011FDchevron-upA659D4DE-32ED-45A3-A6C5-A48FFE2B488D75140C12-4E5F-4759-9FD3-4300BCD98B0CB69DB86E-0DDE-4383-BD92-653067C2563303A7445C-E555-4556-9278-5815BF71C9AF16DD793C-5D61-45BF-AFAF-6DE315DB19D01A6A983E-3DA3-4A07-ACA8-60B780BA8F5Bsearch-bigD9E58768-0281-47D1-8191-45C7CE673AF893DB4080-7C8D-467D-8E27-6ECB71C8D144C6DE3A5E-B153-4D9B-9D7B-F226C80BCB9A1D118CCB-65D4-4236-8317-A87D534DDCA8001646AA-7655-4585-ADCC-738ED6F09280
2024. 05. 20. hétfő
  -  Bernát, Felícia
Promenad.hu archívum

Mire figyel az APEH márciusban?

2010. március 04.

A hónap 12., 16., 22., 25. valamint 31. napján van valamilyen APEH határidő.

A határidők közül a legjelentősebbek a szokásos 12-i személyi jövedelemadó-előleg és járulékbevallások, valamint 20-a helyett idén márciusban 22-i áfabevallási és befizetési határidők. Nem minden hónapban jelentkező APEH-határidő ugyanakkor a környezetterhelési díj bevallásának és befizetésének legkésőbbi időpontja március 31-én, valamint ugyanezen a napon a non-profit szervezeteknek a 2009-ben kiállított alkalmi munkavállalói könyvekről kell beszámolniuk az APEH-nak.

Az alakalmi munkavállalói könyveket idén felváltja az egyszerűsített foglalkoztatás, a megváltozott szabályokról itt olvashatnak:

A környezetterhelési díjakból tavaly összesen kicsivel több, mint 10,7 milliárd forint bevétele volt a költségvetésnek, egy átlagos negyedéves befizetéskor nagyjából 2-2,5 milliárdos tétel folyik be az államkasszába. Idén eddig csak a januári befizetési adatokat publikálta a Pénzügyminisztérium. Az év első hónapjában 214 millió forintot fizettek be az arra kötelezettek környezetterhelési díj címén.

A részletes március 12-i bevallási és befizetési lista az alábbi sorokban olvasható:

• A munkáltató által levont személyi jövedelemadó-előleg befizetése
• A kifizető által levont személyi jövedelemadó-előleg befizetése
• A külföldi személytől levont adó befizetése
• Az egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás befizetése
• A munkaerő-piaci járulék befizetése
• Az egészségügyi hozzájárulás befizetése
• A START, START PLUSZ, START EXTRA kártyával rendelkezőkre vonatkozó 10 és/vagy 20%-os mértékű kötelezettség befizetése
• Munkáltató által levont járulék (tagdíj, tagdíj-kiegészítés) befizetése
• Kifizető által levont járulék (tagdíj, tagdíj-kiegészítés) befizetése
• A Tbj. 4. § b) pontja szerinti egyéni vállalkozó által fizetendő járulék (tagdíj, tagdíj-kiegészítés) befizetése
• Korkedvezmény-biztosítási járulék befizetése
• Társas vállalkozás által fizetendő egészségügyi szolgáltatási járulék befizetése
• A magánszemély által a Tbj. 39. § (2) bekezdése alapján fizetendő egészségügyi szolgáltatási járulék befizetése
• Az Art. 31. § (2) bekezdése szerinti havi bevallás a kifizetésekkel, juttatásokkal összefüggő adóról, járulékokról, tagdíjakról és egyéb adatokról történő bevallása az 1008-as bevallási lapon
• Bevallás a kiegészítő tevékenységet folytatónak nem minősülő egyéni vállalkozó járulék, tagdíj és egészségügyi hozzájárulás kötelezettségeiről, valamint a biztosított mezőgazdasági őstermelő járulék és tagdíj kötelezettségeiről a 1058-as bevallási lapon.

A következő APEH-határidő március 15-i ünnepnap miatt március 16-ára esik. Ekkor az adózóknak – amennyiben arra kötelezettek – a következő három adatszolgáltatásnak kell eleget tenniük:

• Adatszolgáltatás a költségvetési támogatás igénybevételéhez felhasználható igazolás kiadásáról
• Pénzintézetek adatszolgáltatása a pénzforgalmi bankszámla megnyitásáról és megszüntetéséről
• Adatszolgáltatás az adózó által az Európai Közösség más tagállamában illetőséggel bíró, közösségi adószámmal nem rendelkező vevő(k) részére történt, az áfatörvényben meghatározott új közlekedési eszköz(ök) értékesítéséről

A hétvége miatt március 20. (szombat) helyett március 22-ére esik az áfával kapcsolatos bevallások és befizetések határideje. Azt, hogy mit kell még március 22-én bevallani és befizetni, a következő sorokban tüntettük fel:

• Általános forgalmi adó befizetése
• Társasági adó előleg (ha havonként fizet adóelőleget) befizetése
• Játékadó befizetése
• TV-készülék üzemben tartási díj befizetése
• Bevallás az egyes adókötelezettségekről az államháztartással szemben havi, évközi (negyedéves), éves bevallás benyújtására kötelezett adózók részére
• Áfabevallás az általános forgalmi adó kötelezettségének, illetve jogosultságának összegéről (havi bevallók esetén)
• Áfabevallás az Európai Közösség (EK) más tagállamából történt beszerzések esetén az áfatörvény 20. § (1) bek. d) pontjában meghatározott adóalanyok és adófizetésre kötelezett nem adóalany jogi személyek részére, valamint személygépkocsinak és regisztrációs adóköteles motorkerékpárnak nem minősülő új közlekedési eszköznek az EK más tagállamából történt beszerzés esetén – közösségi adószámmal nem rendelkező adózók részére
• Összesítő nyilatkozat az Európai Közösség területén történő közösségi termékértékesítésről, valamint az Európai Közösség területéről történő termékbeszerzésekről
• Bevallás a pénznyerő automaták játékadójáról
• Bevallás az államháztartással szembeni egyes juttatások igényléséről (költségvetési támogatás, fogyasztói árkiegészítés igénylése)
• Bevallás a biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és gyógyászati segédeszköz-ellátás, valamint a gyógyszerforgalmazás általános szabályairól szóló 2006. évi XCVIII. törvény (Gyftv.) által bevallásra kötelezett adóalanyok részére (Amennyiben ezen bevallás és a hozzá kapcsolódó befizetés kötelezettje magánszemély vagy áfa fizetésére nem kötelezett egyéni vállalkozó, úgy a határidő március 25.)

A hónap végén, március 31-én a 2009. évi környezetterhelési díjkötelezettségek befizetésére, a negyedéves díj-előleg pontos befizetésére kell figyelniük az erre kötelezett adóalanyoknak, valamint a non-profit cégeknek kell a 2009-ben kiállított alkalmi munkavállalóikkal kapcsolatosan adatot szolgáltatniuk. A részletes kötelezettségek a következők:

• Bevallás a környezetterhelési díjelőlegről, illetve az éves díjkötelezettségről
• Környezetterhelési díj, és a környezetterhelési díjelőleg befizetése
• Adatszolgáltatás az alkalmi munkavállalói könyv 2009. évi kiállításáról
• Az alkalmi munkavállalói könyvet kiállító adatszolgáltatása az általa a magánszemélynek kiadott igazolás szerinti adóköteles jövedelemről, és a magánnyugdíj-pénztári tagság esetén további adatokról. forrás: Pénzcentrum