quotescamera408D8217-1508-42F1-8C7C-9B81D4D48B57BF2C6754-57F9-416E-81DD-671EE8AD8D71DD13BF45-FD0E-4F5E-BCB8-EE0968EEB4D2DD13BF45-FD0E-4F5E-BCB8-EE0968EEB4D292333EC4-7DF2-4B9F-A7BF-114B75EE0347chevron_thin_rightchevron-downchevron-firstchevron-lastchevron-leftchevron-nextchevron-prevchevron-right582A3CB2-04DA-4E39-837D-58C0907011FD582A3CB2-04DA-4E39-837D-58C0907011FDchevron-upA659D4DE-32ED-45A3-A6C5-A48FFE2B488D75140C12-4E5F-4759-9FD3-4300BCD98B0CB69DB86E-0DDE-4383-BD92-653067C2563303A7445C-E555-4556-9278-5815BF71C9AF16DD793C-5D61-45BF-AFAF-6DE315DB19D01A6A983E-3DA3-4A07-ACA8-60B780BA8F5Bsearch-bigD9E58768-0281-47D1-8191-45C7CE673AF893DB4080-7C8D-467D-8E27-6ECB71C8D144C6DE3A5E-B153-4D9B-9D7B-F226C80BCB9A1D118CCB-65D4-4236-8317-A87D534DDCA8001646AA-7655-4585-ADCC-738ED6F09280
2024. 07. 15. hétfő
  -  Henrik, Roland
Promenad.hu archívum

Milyen szabályok vonatkoznak a külföldi üzemanyag behozatalára?

2010. január 15.

Az elmúlt napokban “benzinturizmus” kapcsán többféle írás jelent meg, amelyek nem tartalmazták az üzemanyag hazánkba történő behozatalának, birtoklásának szabályozását, így nélkülözik az utasok maradéktalan tájékoztatását.

A Dél-alföldi térség viszonylatában az utasok két határszakaszon tudnak belépni hazánk területére.

1/ Amennyiben a Közösség más tagállamából – pl. Romániából – érkezik Magyarországra az utas – gazdasági tevékenységet nem folytató természetes személy – , úgy a Jövedéki törvény “Magáncélú behozatal más tagállamból” fejezete értelmében folyékony tüzelő-, fűtőanyagból, valamint üzemanyagból kizárólag a jármű rendszeresített üzemanyagtartályában található mennyiséget és azon felül – annak adózott voltát számlával, nyugtával igazolt – 10 liter mennyiséget hozhat magával.

2./ Amennyiben a Közösségen kívüli országból – pl. Szerbiából – érkezik Magyarországra az utas – 17. életévét betöltött természetes személy -, úgy a Közösségi és a nemzeti szabályozás értelmében vám – és adómentesen behozhatja a gépjármű rendszeresített üzemanyagtartályában található mennyiségű üzemanyagot, valamint ezen felül 10 liter mennyiségű üzemanyagot , azzal a feltétellel, hogy írásban – árunyilatkozat benyújtásával – kell kérnie a 10 liter üzemanyag vámmentes szabad forgalomba bocsátását annál a Vám- és Pénzügyőri Hivatalnál, ahol hazánkba belép – pl. Röszke, Tompa, Hercegszántó -.

Nagyon fontos szabály azonban, hogy akár a Közösség más tagállamából, akár a Közösségen kívüli országból fentiekben részletezett mennyiségben behozott üzamanyag nem használható fel a járműben másra, mint amire abban hozták, abból nem távolítható el és nem tárolható máshol, továbbá nem ruházható át sem visszterhesen, sem ingyenesen.

Jogsértést követ el tehát minden olyan személy, aki a megengedett mennyiségben behozható üzemanyagot a gépjármű rendszeresített üzemanyagtartályából lefejti, a tartályban található mennyiségen felül behozott 10 litert más tárolóedénybe átönti és az így felhalmozott mennyiséget birtokolja, vagy eladja,

A Vám- és Pénzügyőrség munkatársai az üzemanyag behozatalára és birtoklására vonatkozó előírásokat fokozottan ellenőrzik. Amennyiben jogsértő magatartást tapasztalnak, úgy a jogellenesen birtokolt, tárolt üzemanyagot lefoglalják és jövedéki eljárás keretében bírság kiszabása felöl intézkednek. A Közösségen kívüli országból behozott üzemanyag tekintetében a szabályozás megsértése a vám és a nem közösségi adók kiszabását is maga után vonja.

Forrás:

Némedi Varga Éva őrnagy

sajtófelelős