fbpx
quotescamera408D8217-1508-42F1-8C7C-9B81D4D48B57BF2C6754-57F9-416E-81DD-671EE8AD8D71DD13BF45-FD0E-4F5E-BCB8-EE0968EEB4D2DD13BF45-FD0E-4F5E-BCB8-EE0968EEB4D292333EC4-7DF2-4B9F-A7BF-114B75EE0347chevron_thin_rightchevron-downchevron-firstchevron-lastchevron-leftchevron-nextchevron-prevchevron-right582A3CB2-04DA-4E39-837D-58C0907011FD582A3CB2-04DA-4E39-837D-58C0907011FDchevron-upA659D4DE-32ED-45A3-A6C5-A48FFE2B488D75140C12-4E5F-4759-9FD3-4300BCD98B0CB69DB86E-0DDE-4383-BD92-653067C2563303A7445C-E555-4556-9278-5815BF71C9AF16DD793C-5D61-45BF-AFAF-6DE315DB19D01A6A983E-3DA3-4A07-ACA8-60B780BA8F5Bsearch-bigD9E58768-0281-47D1-8191-45C7CE673AF893DB4080-7C8D-467D-8E27-6ECB71C8D144C6DE3A5E-B153-4D9B-9D7B-F226C80BCB9A1D118CCB-65D4-4236-8317-A87D534DDCA8001646AA-7655-4585-ADCC-738ED6F09280
2024. 04. 15. hétfő
  -  Anasztázia, Tas
Promenad.hu archívum

Megtudhatja, mennyi illetéket kell fizetni a kocsi, lakás, örökség után

2010. január 14.

Öröklési és ajándékozási illeték

Öröklés és ajándékozás után az illeték mértéke – az örökölt vagyontárgy vagy az ajándék értékén kívül – két tényezőtől függ – írja a pénzcentrum.hu. Az egyik fontos tényező az illetékek kiszabásánál, hogy öröklési és ajándékozási illeték esetén a lakástulajdon-szerzés után az illeték mértéke kedvezőbb az általános esetnél.

A másik szempont az illetékek megállapításkor, hogy az örökös vagy a megajándékozott milyen rokonságban áll az örökhagyóval illetve az ajándékozóval. A rokonsági fokokat a törvény három kategóriába sorolja, a legszorosabb rokoni kapcsolat (I. csoport) esetén a legalacsonyabb az illeték mértéke, míg a III. csoportban – laza vagy nem létező rokonsági kapcsolat esetén – a legmagasabb az illeték százalékos mértéke.

Az első, legkedvezőbb illetékfizetési kategóriába – az örökhagyó következő rokonai tartoznak: az örökhagyó gyermeke, házastársa, szülője, valamint a háztartásában eltartott szülő nélküli unokája. Az örökbe fogadott, a mostoha- és nevelt gyermek a vér szerinti gyermekkel, az örökbe fogadó, a mostoha- és nevelőszülő a vér szerinti szülővel azonos megítélés alá esik.

A második csoportba az örökhagyó – I. csoportban nem szereplő – unokája, nagyszülője, testvére tartozik, a harmadik kategóriába pedig minden más örökös vagy megajándékozott kerül.

Az a Pénzcentrum.hu táblázatából kiszámolható, hogy általában mennyi illetéket kell fizetni, azonban a törvény számos esetben biztosít illetékmentességet vagy kedvezményt. Így például nem kell illetéket fizetni a 150 ezer forintot meg nem haladó értékű ajándékok után vagy olyan esetben, ha az ajándék megszerzését követően személyi jövedelemadót vagy járulékot kell fizetni.

Mentes az illetékfizetés alól a takarékbetét öröklése, valamint a hazai tudományos, művészeti, oktatási, közművelődési, közjóléti célra juttatott örökség. Továbbá öröklés esetén 20 millió forint tiszta örökrész mentes az illetékfizetés alól minden I. csoportba tartozó örökös számára. A “haláladónak” nevezett öröklési illetéket – közvetlen rokonok esetén, 20 millió forintig – még 2009. január 1-jei hatállyal törölte el az Országgyűlés.

Visszterhes vagyonátruházási illeték

Az ingatlanok megszerzése utáni illeték mértéke jelentősen enyhült 2010-ben a tavalyi évben érvényes értékekhez képest. Általános esetben az ingatlanszerzési illeték mértéke 1 milliárd forint értékig 4százalék, az ingatlan értékének ezt meghaladó része után pedig 2 százalék, azzal a kikötéssel, hogy egy ingatlan átruházása esetén legfeljebb 200 millió forint illetéket kell fizetni. Utóbbi feltétel azt jelenti, hogy 9 milliárd forint ingatlanérték után a megállapított illeték összege konstans 200 millió forint.

Lakástulajdon szerzése esetén a lakás értékének első 4 millió forintjáig határozott az Országgyűlés a kedvezményes, 2 százalékos illetékkulcsról, 4 millió forint felett itt is 4százalék az illeték mértéke.

Amennyiben egy vállalkozás ingatlanforgalmazási céllal vesz meg egy ingatlant, úgy 2 százalék illetéket kell az ingatlan teljes értéke után fizetnie, és ugyanez a kulcs érvényes a hitelintézetek ingatlanszerzésekor is.

Örököl vagy ajándékozás útján szerzett gépjárművek és pótkocsik után pedig a fenti táblázat értékeinek kétszeresét kell fizetniük az örökösöknek, megajándékozottaknak.

Az önálló orvosi tevékenység működtetési jogának (praxisjog) megszerzése után fizetendő illeték mértéke az illetékalap 10 százaléka függetlenül attól, hogy a szerzés ingyenes (öröklés, ajándékozás) vagy visszterhes volt. (inforadio.hu)