quotescamera408D8217-1508-42F1-8C7C-9B81D4D48B57BF2C6754-57F9-416E-81DD-671EE8AD8D71DD13BF45-FD0E-4F5E-BCB8-EE0968EEB4D2DD13BF45-FD0E-4F5E-BCB8-EE0968EEB4D292333EC4-7DF2-4B9F-A7BF-114B75EE0347chevron_thin_rightchevron-downchevron-firstchevron-lastchevron-leftchevron-nextchevron-prevchevron-right582A3CB2-04DA-4E39-837D-58C0907011FD582A3CB2-04DA-4E39-837D-58C0907011FDchevron-upA659D4DE-32ED-45A3-A6C5-A48FFE2B488D75140C12-4E5F-4759-9FD3-4300BCD98B0CB69DB86E-0DDE-4383-BD92-653067C2563303A7445C-E555-4556-9278-5815BF71C9AF16DD793C-5D61-45BF-AFAF-6DE315DB19D01A6A983E-3DA3-4A07-ACA8-60B780BA8F5Bsearch-bigD9E58768-0281-47D1-8191-45C7CE673AF893DB4080-7C8D-467D-8E27-6ECB71C8D144C6DE3A5E-B153-4D9B-9D7B-F226C80BCB9A1D118CCB-65D4-4236-8317-A87D534DDCA8001646AA-7655-4585-ADCC-738ED6F09280
2023. 10. 02. hétfő
  -  Petra
Promenad.hu archívum

Változások a munkaügyben

2010. január 12.

Geredy Emil a megszűnő alkalmi munkavállalói kiskönyvről elmondta, a megszűntetésére vonatkozó jogszabály április elsejétől lép hatályba. Addig tehát lehet még használni. Január 15-éig a megfelelő hatóságnál le kell azonban záratni.

Az alkalmi munkavállalói kiskönyv megszűntetése azonban nem jelenti azt, hogy az alkalmi munkavállalás lehetősége is megszűnik. Egyszerűsített formában, mintaszerződéssel létesített munkaviszony keretében ugyanis továbbra is lehetőség nyílik majd rövidebb idejű, átmeneti foglalkoztatásra, csupán a szabályok változnak meg, azok viszont jelentősen.

Jó hír, hogy az alkalmi munkánál munkavállalói oldalról felszámolják a jelenlegi időbeli korlátozást. Ez azt jelenti, hogy több munkahelyen ugyan, de akár egész éven át, bármennyi napon keresztül lehet majd ilyen formában dolgozni. Egy bizonyos munkáltatónál azonban továbbra is csak öt egymást követő naptári napig, egy naptári hónapon belül legfeljebb tizenöt naptári napig, egy naptári éven belül pedig legfeljebb kilencven naptári napig lehet munkát végezni. Ha valaki több helyen dolgozik, akkor viszont az összeszámításnál az ő szempontjából nincs felső határ.

Az alkalmi munkással írásban egy úgynevezett mintaszerződést kell majd kötni. Erre a munka megkezdéséig sort kell keríteni. Áprilistól tehát ez a blanketta lép a kiskönyv helyébe. Könnyítés ugyanakkor, hogy az öt naptári napot meg nem haladó, azaz valóban eseti jellegű munkaviszonynál még az írásbeli szerződéskötés sem kötelező, tehát szóban is lehet szerződni. Ilyenkor azonban jelenléti ívet kell vezetni, amelynek egy példányát a munka befejezésekor a dolgozónak is át kell adni, ezzel tudja ugyanis a foglalkoztatását bizonyítani. A dolgozót az alkalmazó minden esetben még a munkakezdés előtt köteles lesz az APEH felé elektronikusan – kivételes esetben telefonon – bejelenteni.

Geredy Emil elmondta, 2010. januárjától emelkedik a minimálbér és a garantált bér. Az év elejétől kétezer forinttal emelkedik a minimálbér, így 73 500 forintnál alacsonyabb keresetet senkinek sem lehet megállapítani, illetve fizetni. A hetibér 16 900 forint, a napibér 3380 forint, míg az órabér 423 forint lesz.

Kodácz Csengele