quotescamera408D8217-1508-42F1-8C7C-9B81D4D48B57BF2C6754-57F9-416E-81DD-671EE8AD8D71DD13BF45-FD0E-4F5E-BCB8-EE0968EEB4D2DD13BF45-FD0E-4F5E-BCB8-EE0968EEB4D292333EC4-7DF2-4B9F-A7BF-114B75EE0347chevron_thin_rightchevron-downchevron-firstchevron-lastchevron-leftchevron-nextchevron-prevchevron-right582A3CB2-04DA-4E39-837D-58C0907011FD582A3CB2-04DA-4E39-837D-58C0907011FDchevron-upA659D4DE-32ED-45A3-A6C5-A48FFE2B488D75140C12-4E5F-4759-9FD3-4300BCD98B0CB69DB86E-0DDE-4383-BD92-653067C2563303A7445C-E555-4556-9278-5815BF71C9AF16DD793C-5D61-45BF-AFAF-6DE315DB19D01A6A983E-3DA3-4A07-ACA8-60B780BA8F5Bsearch-bigD9E58768-0281-47D1-8191-45C7CE673AF893DB4080-7C8D-467D-8E27-6ECB71C8D144C6DE3A5E-B153-4D9B-9D7B-F226C80BCB9A1D118CCB-65D4-4236-8317-A87D534DDCA8001646AA-7655-4585-ADCC-738ED6F09280
2024. 07. 15. hétfő
  -  Henrik, Roland
Promenad.hu archívum

Ez az utolsó nap az adatok módosítására

2010. január 04.

A hiánypótlási határidő 2010. január 1-je, de mivel a határidő munkaszüneti napra esik, ezért január 4-ig tehetik ezt meg a jelentkezők.

Így tehát a 2010. évi keresztféléves felsőoktatási felvételi eljárásban jelentkezők január 4-ig pótolhatják azokat a dokumentumaikat (például bizonyítványmásolatokat, igazolásokat a többletpontokról), amelyeket felvételi kérelmük elküldésekor nem csatoltak a jelentkezési lapjuk mellé vagy nem töltöttek fel az e-felvételiben. Szintén eddig a határidőig van lehetőségük módosítani a jelentkezési sorrendjükön, illetve személyes adataikon, elérhetőségeiken.

Az Educatio Nonprofit Kht. felhívta a figyelmet arra, hogy mivel a jelentkezési sorrend módosítására csak egy alkalommal van lehetőség, ezért ezzel csak akkor érdemes élni, ha időközben megváltozott az a preferenciasorrend, amely alapján jelentkezéseit rangsorolta.

Nem érdemes hátrébb rangsorolni egy jelentkezést, ha nem sikerült az alkalmassági vizsga, mivel ez esetben az adott szakra amúgy sem nyerhet felvételt a jelentkező. Szintén nem érdemes módosítani, ha már nem szeretne bekerülni az egyik képzési helyére, ilyenkor érdemesebb inkább azt töröltetni. Fontos, hogy újabb jelentkezési hely azonban nem jelölhető meg.

A módosítási kérelmeket, valamint a hiányzó dokumentumokat háromféleképpen juttathatják el a jelentkezők: beküldhetik postai úton az Oktatási Hivatalhoz, leadhatják személyesen az Educatio Nonprofit Kft. Ügyfélszolgálatán a Kempelen Farkas Hallgatói Információs Központban és elektronikusan is elküldhetik a www.felvi.hu honlapról elérhető e-felvételi keretében.

A szervezet felhívta a figyelmet arra, hogy személyes ügyintézésre csak maga a jelentkező vagy az általa aláírt szabályos meghatalmazás útján van lehetőség. A hiánypótlás postai útját választókat pedig emlékeztették rá, hogy elegendő minden bizonyítványból, igazolás egy darab fekete-fehér A/4-es másolati példányt csatolniuk, és ezeken javasolt feltüntetni a jelentkező nevét, illetve a felvételi azonosító számát. A módosításhoz szükséges formanyomtatvány is letölthető a www.felvi.hu oldalról.

A 2010. évi keresztféléves felsőoktatási felvételi eljárás ponthatárainak megállapítására és az eredmények kihirdetésére január 15-én kerül sor, a besorolási döntésről az Oktatási Hivatal írásban értesíti a jelentkezőket. A jelentkező az általa kért elbírálási sorrend alapján az első olyan helyre nyer felvételt, ahol elérte a megállapított ponthatárt.forrás: origo